Декларация за поверителност

Като кликнете върху “Продължи”, Вие ни давате разрешение да Ви изпращаме имейли за нашите предложения. Ако решите, че не желаете да получавате повече имейли, винаги можете да се отпишете по всяко време в долната част на всеки имейл.

Софтуерът зачита поверителността на всеки човек, който посещава нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност предоставя информация за стандартите и условията, по които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в Интернет, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност предоставя информация за практиките по събиране на информация и начините, по които информацията Ви може да бъде използвана. Тази политика може да се промени, затова моля, проверете периодично тази информация.

A. Информация, която може да идентифицира личност:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато посетителите ни поискат информация, закупят или се записат за услуги, открият билет за обслужване на клиенти, предоставят информация за автобиография за възможности за работа или ни изпратят имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, като например при покупка, използване на кредитна карта за плащане на услуги, изпращане на автобиография или поискане на определена информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуерът чрез един от нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали желаете или не Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Също така можете да поискате Софтуерът да не използва вашата информация, като изпратите имейл на: [email protected], но Софтуерът си запазва правото по свое усмотрение да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуерът. При липса на инструкции от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставите, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството на компаниите на Софтуерът, упълномощените агенти на Софтуерът и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има връзки и чиито предложения може да ви интересуват. Софтуерът обаче няма да продава или търгува с вашата лично-идентифицируема информация, освен ако не сме упълномощени или задължени към такова действие или в случай на настъпваща физическа вреда за посетителя или други лица. На сайтовете на Софтуерът, където можете да предоставите на Софтуерът информация за кредитна карта или друга информация за поръчка през уеб, Софтуерът защитава и осигурява тази информация, като използва търговски обичайни уеб-базирани протоколи за сигурност и криптиране, примери за които са Secure Socket Layer (SSL) и Secure Electronic Transaction (SET). На сайтовете, където доброволно предлагате всякакъв вид отзиви, данни, отговори, въпроси, коментари, предложения, идеи и подобни, Софтуерът ще разглежда тази част от информацията като неразкриваема и несобствена и, освен ако не е изрично заявено в това изявление за поверителност, Софтуерът не носи отговорност за защитата на такава информация при разкриване.

Примерите в тези материали не трябва да се взимат като обещание или гаранция за печалби. Потенциалът за печалба зависи изцяло от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и положеният труд. Ние не представяме това като ‘схема за богатство’, и вие не трябва да го възприемате така.

П. Неличима (обща) информация, която не идентифицира личността:

В общи линии, Софтуерът автоматично събира определена обща информация. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Тя обикновено включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на Софтуерът. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от клиентско обслужване и от уебсайта. За целта използваме определени технологии, включително ‘бисквитки’ (технология, която може да се използва за предоставяне на персонализирана информация за услугите на Софтуерът). Софтуерът не съчетава информация, събрана по този начин, с никаква лично-идентифицируема информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получавате ‘бисквитка’ и да я отхвърлите.

C. Вашият уебсайт The Software, сървър, булетинни дъски, форум, Уебсайтове от трети страни:

Информацията, която разкривате на обществено място, включително на всяка булетинна дъска, чат стая или уебсайт, който The Software може да предостави на Вас като част от услугите си, е достъпна за всеки друг, който посещава това място. The Software не може да гарантира защитата на информацията, която разкривате на тези места. Освен това уебсайтовете на The Software съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, които не са свързани с The Software. The Software не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове и Ви препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Въпреки горното и в съответствие с приложимите закони, The Software (i) напълно сътрудничи с държавни, местни и федерални служители във всяко разследване, свързано със съдържание (включително лични или лични електронни комуникации, изпратени до The Software) или предполагаема незаконна дейност на всяка потребителка на услугата и (ii) предприема разумни мерки за защита на собствените си права. За ограничените цели за постигане на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, The Software може да бъде задължена да разкрие лична идентифицируема информация. В допълнение, The Software може да избере да наблюдава областите на всякакъв вид комуникация (i) за да удовлетвори всички закони, регламенти или искания на правителството; (ii) ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работа на The Software; или (iii) за да защити правата или имуществото на The Software или други. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на някой от интересите си в The Software и уебсайтовете, принадлежащи на компанията, The Software запазва правото да продаде или прехвърли Вашата информация (включително, но без да се ограничава до име, адресна информация и друга информация, предоставена на The Software) на трета страна, която (i) се фокусира в комуникационни продукти или услуги; (ii) се съгласява да бъде правоприемникът на The Software, по отношение на поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от The Software; и (iii) се съгласява с задълженията на настоящото изявление за поверителност.