Polityka prywatności

Klikając na przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony internetowe, które są własnością i są obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących gromadzenia informacji i sposobach ich wykorzystywania. Niniejsza polityka może się zmieniać, dlatego proszę regularnie sprawdzać te informacje.

A. Dane identyfikujące osobiście:

Oprogramowanie typowo otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających swoją stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zapytanie o obsługę klienta, udostępniają informacje do życiorysu w celu zatrudnienia lub wysyłają nam e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają od Ciebie podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, wysyłasz życiorys lub prosisz o określone rodzaje informacji. Gdy podajesz dane osobowe The Software za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one wykorzystywane do realizacji Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, żeby The Software wykorzystywał te informacje w celach dodatkowych. Możesz również poprosić, żeby The Software nie korzystało z Twoich informacji, wysyłając e-mail na adres: [email protected], jednak The Software zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług The Software. Jeżeli nie otrzymamy od Ciebie żadnych instrukcji, The Software może użyć informacji, które dostarczasz, żeby informować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez firmy z grupy The Software, autoryzowanych agentów The Software i innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software utrzymuje relacje i których propozycje mogą Cię zainteresować. The Software nie sprzeda ani nie wymieni Twoich identyfikowalnych danych osobowych, chyba że jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani prawnie lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych osób. Na stronach The Software, na których dobrowolnie podajesz informacje dotyczące karty kredytowej lub innych danych zamówienia za pośrednictwem internetu, The Software chroni i zabezpiecza te informacje, stosując powszechnie akceptowane protokoły zabezpieczeń i szyfrowania oparte na technologii internetowej, przykładami których są zabezpieczony kanał komunikacyjny (SSL) i bezpieczna transakcja elektroniczna (SET). Na tych stronach, na których dobrowolnie udzielasz jakichkolwiek informacji zwrotnych, danych, odpowiedzi, pytań, komentarzy, sugestii, pomysłów lub podobnych, The Software traktuje tę część informacji jako niewrażliwą i niedochodową i, z zastrzeżeniem wyrażonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności, The Software nie ma obowiązku ochrony tych informacji przed ujawnieniem.

Przykłady zawarte w tych materiałach nie są obietnicą lub gwarancją zarobków. Potencjał zarobkowy zależy w całości od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładanego wysiłku. Nie przedstawiamy tego jako “schematu na bogactwo” i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Dane nieidentyfikowalne osobowo (generyczne):

Zasadniczo The Software automatycznie gromadzi pewne dane generyczne. Dane generyczne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje dotyczące adresu internetowego przypisanego do twojego komputera, liczby i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych stron The Software. The Software gromadzi te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Dokonujemy tego za pomocą określonych technologii, takich jak “ciasteczka” (technologia, która może służyć do dostarczania zindywidualizowanych informacji na temat usług The Software dla odwiedzającego). The Software nie łączy informacji gromadzonych w ten sposób z jakimikolwiek danymi identyfikowalnymi osobowo. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała cię o otrzymaniu ciasteczka i odmówić go.

C. Twoja witryna hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony osób trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej hostowanej przez oprogramowanie, dostępne są dla każdego, kto odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie jest w stanie chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe oprogramowania zawierają linki do stron należących do osób trzecich niepowiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić informacji, które mogą być ujawnione na tych stronach i zaleca zapoznanie się z oświadczeniami polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Pomimo powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Oprogramowanie (i) w pełni współpracuje z funkcjonariuszami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym dochodzeniu dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych elektronicznych komunikacji przekazywanych Oprogramowaniu) lub domniemanych działaniach nielegalnych jakiegokolwiek użytkownika Usługi oraz (ii) podejmuje rozsądne środki mające na celu ochronę swoich praw własności. W celu wykonania takiej współpracy i podejmowania takich działań oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, może być konieczne ujawnienie danych osobowych przez Oprogramowanie. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji dowolnego rodzaju (i) w celu spełnienia wymogów prawnych, regulacji lub żądania rządu; (ii) jeśli ujawnienie takie jest niezbędne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub (iii) w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przekazaniem części swojego interesu w Oprogramowaniu oraz w Oprogramowaniu i innych stronach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, nazwy, informacji adresowych i innych informacji podanych Oprogramowaniu) stronom trzecim, które (i) koncentrują swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; (ii) zgadzają się być następcą interesu Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji zebranych i przechowywanych przez Oprogramowanie; oraz (iii) zgadzają się z postanowieniami niniejszego oświadczenia polityki.