Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het wereldwijde web wordt verstrekt en die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatieverzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt meestal alleen specifieke gegevens over haar websitebezoekers wanneer deze informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen, zich inschrijven voor diensten, een vraag stellen aan de klantenservice, cv-informatie verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk is voor sommige van deze activiteiten informatie van u nodig, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u al dan niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat De Software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected], echter, De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw diensten van De Software te sturen. Zonder enige instructies van u kan De Software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de De Software-groep van bedrijven, De Software-geautoriseerde agenten en andere leveranciers van goederen en diensten waarmee De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u zouden kunnen zijn. De Software zal uw persoonlijk identificeerbare informatie echter niet verkopen of verhandelen, tenzij wij daartoe gemachtigd of wettelijk verplicht zijn, of in geval van onmiddellijk fysiek letsel voor de bezoeker of anderen. Op die De Software-sites waar u via internet creditcard- of andere bestelinformatie aan De Software kunt verstrekken, beschermt De Software deze informatie door gebruik te maken van commercieel gebruikelijke webgebaseerde beveiligings- en versleutelingsprotocollen, zoals Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig enige feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of dergelijke aanbiedt, zal De Software dat gedeelte van de informatie als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk behandelen en, tenzij anders uitgedrukt in deze privacyverklaring, gaat De Software ervan uit dat er geen verplichting is om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

Voorbeelden in deze materialen zijn niet bedoeld als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inzet ervoor gebruikt. We beweren niet dat dit een “snel rijk worden-schema” is, en dat moet u ook niet zo zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt De Software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van de bezoekers en de bezochte De Software-sites. De Software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker gepersonaliseerde informatie te bieden over De Software-diensten). De Software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De op Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt op een openbare ruimte, inclusief elk bulletinboard, chatroom of website die door The Software wordt gehost als onderdeel van uw Service, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Daarnaast bevatten de websites van The Software links naar sites van derden die niet aan The Software gerelateerd zijn. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan het privacybeleid van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt The Software (i) volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die aan The Software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de Service, en (ii) neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Met het beperkte doel om dergelijke samenwerking en maatregelen te bereiken en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan The Software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Daarnaast kan The Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook (i) te controleren om aan enige wet, regelgeving of verzoek van de overheid te voldoen; (ii) indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is voor het functioneren van The Software; of (iii) om de rechten of eigendommen van The Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in The Software en de websites van The Software die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan The Software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die (i) haar bedrijf richt op communicatieproducten of -diensten; (ii) akkoord gaat om op te treden als opvolger van The Software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door The Software is verzameld en onderhouden; en (iii) akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.