Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko “Pokračovat” nám udělujete svolení zasílat vám e-maily týkající se našich nabídek. Pokud se rozhodnete již neobdržívat žádné další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit na spodní části každého e-mailu.

Softwaru respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Tato zásada ochrany soukromí poskytuje informace o normách a podmínkách, na základě kterých software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky webů na celosvětové síti, které vlastní a provozuje software, včetně softwaru a softwaru. Tato zásada ochrany soukromí poskytuje informace o našich postupech sběru informací a způsobech, jakými mohou být vaše informace využity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se obraťte pravidelně na tuto informaci.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle dostává konkrétní údaje o svojích návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace dobrovolně poskytnuty, například když naši návštěvníci požadují informace, nakupují nebo se přihlašují ke službám, otevírají lístky pro zákaznickou podporu, poskytují informace o životopise pro pracovní příležitosti nebo nám posílají e-mail. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití kreditní karty k platbě za služby, odeslání životopisu nebo požádání o určité druhy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwarem prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k uspokojení vaší konkrétní žádosti. Většinou budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby Software používal tyto informace pro další účely. Můžete také požádat, aby Software nepoužíval vaše informace, zasláním e-mailu na adresu: [email protected], nicméně Software si vyhrazuje právo, podle svého uvážení, poslat vám bulletin a další důležité informace o vašich službách Software. Pokud neobdržíte žádná pokyny od vás, Software může použít informace, které poskytnete, abyste byli informováni o dalších službách a produktech nabízených společností Software, Softwarem pověřenými agenty a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztahy a jejichž nabídky by vás mohly zajímat. Software však nebude prodávat nebo obchodovat s vašimi osobně identifikovatelnými informacemi, pokud nejsme k tomu pověřeni nebo je k tomu právně povinen, nebo pokud hrozí okamžité fyzické poškození návštěvníka nebo jiných lidí. Na těchto stránkách, kde můžete Software poskytnout vaši kreditní kartu nebo jiné objednávkové informace prostřednictvím webové stránky, Software chrání a zabezpečuje tyto informace použitím běžných webových bezpečnostních a šifrovacích protokolů, jako je například Secure Socket Layer (SSL) a Secure Electronic Transaction (SET). Na stránkách, kde dobrovolně nabídnete jakékoli zpětné vazby, data, odpovědi, otázky, komentáře, návrhy, nápady nebo podobné, bude Software tuto část informací považovat za neopatrnou a nevlastnickou a s výjimkou výslovného uvedení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se Software nepovažuje za povinný chránit takové informace před zveřejněníem.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako příslib nebo záruku výdělků. Výdělecký potenciál závisí zcela na osobě používající náš produkt, myšlenky, techniky a úsilí vynaložené. Neposkytujeme to jako „schéma bohatství“, a ani byste to neměli tak vnímat.

B. Informace o generických údajích neidentifikovatelných osobně:

Obecně platí, že Software automaticky shromažďuje některé generické informace. Generické informace nesdělují identitu návštěvníka. Obvykle obsahují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívených stránkách Software. Software shromažďuje tyto informace za účelem stanovení potřeb zákaznického servisu a webové stránky. Toho dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně „cookie“ (technologie, kterou lze použít k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách Software). Software tyto informace nespojuje s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi získanými touto cestou. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás upozornil při přijetí cookie, a můžete ji odmítnout.

C. Vaše software hostované webové stránky, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně jakékoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou software hostuje jako součást poskytovaných služeb, jsou dostupné pro každého, kdo navštíví toto místo. Software nemůže chránit žádné informace, které zde zveřejníte. Navíc webové stránky softwaru obsahují odkazy na stránky třetích stran, které nesouvisejí se softwarem. Software nemůže chránit žádné informace, které zde můžete zveřejnit, a doporučuje se, abyste si prostudovali zásady ochrany soukromí těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nepřihlížejíc k výše uvedenému a v souladu s příslušnými zákony se software (i) plně spolupracuje se státními, místními a federálními úředníky v jakémkoli vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených přes software) nebo údajnými nezákonnými činnostmi jakéhokoli uživatele služby a (ii) přijímá rozumná opatření ke ochraně svých vlastnických práv. Za účelem provedení této spolupráce a opatření a v souladu s příslušnými zákony může být softwaru vyžadováno zveřejnění osobně identifikovatelných informací. Kromě toho si může software rozhodnout monitorovat komunikační oblasti jakéhokoli druhu (i) k plnění jakéhokoli zákona, nařízení nebo požadavku vlády, (ii) pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz softwaru, nebo (iii) k ochraně práv nebo majetku softwaru nebo jiných osob. V souvislosti s potenciální prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu v softwaru a softwaru a jiných webových stránkách vlastněných společností si software vyhrazuje právo prodat nebo přenést vaše informace (včetně, ale nejen jména, adresy a dalších informací, které jste software poskytli) třetí straně, která (i) zaměřuje svůj podnik na komunikační produkty nebo služby; (ii) souhlasí s tím být nástupcem zájmů softwaru, pokud jde o správu a ochranu informací shromážděných a udržovaných softwarovou, a (iii) souhlasí s povinnostmi této zásady.