Software WEBSITE PODMÍNKY POUŽITÍ DŮLEŽITÉ – PROSÍM PŘEČTĚTE SI

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky (dále jen „Webové stránky“), na kterých jste našli odkaz na tyto Podmínky použití (dále jen „Webové stránky“). Webové stránky jsou internetovým majetkem společnosti TheSoftware. (dále společně označováno jako „TheSoftware“, „my“ a „nám“). Souhlasíte s těmito Podmínkami použití webových stránek TheSoftware (dále jen „Podmínky použití“) v jejich celé platnosti, když: (a) přistoupíte na Webové stránky; (b) zaregistrujete se na zpravodaj nebo se přihlásíte k odběru e-mailového seznamu nebo zadáte žádost o informace prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Služby odběru“); (c) zaregistrujete se k účasti na promocích, soutěžích a/nebo losováních, které nabízí TheSoftware sporadicky (každá z nich je „soutěží“); (d) připojíte se nebo se pokusíte připojit k partnerskému programu nebo jinému členství organizace nabízené na Webových stránkách (dále jen „Členské služby“); a/nebo (e) objednáte si produkt a/nebo službu prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Dodavatelské služby“, a společně se Službami odběru a Členskými službami „Služby“). Politika ochrany osobních údajů společnosti TheSoftware („Ochrana osobních údajů“), Oficiální pravidla soutěže platná pro každou soutěž, Smlouvy o nákupu společnosti TheSoftware („Kupní smlouva“), členství a/nebo Smlouvy o členství společnosti TheSoftware („Smlouva o členství“), stejně jako jakékoliv jiné provozní pravidla, politiky, ceny, dodatků a dalších doplňujících podmínek nebo dokumentů, které mohou být čas od času zveřejňovány, jsou tímto výslovně a účinně dohodnuty (dále společně označovány jako „Dohoda“). Pečlivě prostudujte celé podmínky Dohody. Pokud s Dohodou v její celosti nesouhlasíte, nejste oprávněni používat Služby a/nebo Webové stránky žádným způsobem nebo ve formě.

Společnost TheSoftware ROZHODNĚ ZAKAZUJE PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY A/NEBO SLUŽBY JAKÉMKOLIV JEDINCI, KTERÝ JEPODLE ZÁKONA O OCHRANĚ ONLINE SOUKROMÍ DĚTÍ Z ROKU 1998, VE ZMĚNĚNÉM ZNĚNÍ („COPPA“), ZAKONČEN. Společnost TheSoftware SI VYHRAZUJE PRÁVO ZAKÁZAT PŘÍSTUP K SLUŽBÁM A/NEBO WEBOVÝM STRÁNKÁM JAKÉMKOLIV JEDINCI, V SVOJI JEDNOMYSLNÉ A VÝHRADNÍ POTVRZENÍ.

ROZSAH A ÚPRAVY SMLOUVY

S Vašim používáním Webové stránky souhlasíte s podmínkami a ustanoveními uvedenými ve Smlouvě. Smlouva představuje jedinou a jedinou dohodu mezi Vámi a společností TheSoftware týkající se Vašeho používání Webové stránky a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné smlouvy, záruky a/nebo dohody související s Webovou stránkou. Můžeme Smlouvu z času na čas změnit z našeho vlastního uvážení, bez konkrétního upozornění na Vás. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste Smlouvu před použitím Webové stránky zkontrolovat. Vaším pokračujícím používáním Webové stránky a/nebo Služeb zde tedy souhlasíte s plněním veškerých ustanovení a podmínek obsažených ve Smlouvě platné v danou dobu. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a Služby jsou k dispozici pouze osobám, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušného práva. Webová stránka a Služby nejsou určeny k použití osobami mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení používat a/nebo přistupovat k Webové stránce a/nebo Službám.

POPIS SLUŽEB

Předplatné služeb

Podléhající podmínkám smlouvy, registrací na webové stránce a obdržením schválení od TheSoftware můžete získat nebo se pokusit získat za poplatek nebo bez poplatku předplatné služby. Předplatné služby vám poskytnou obsah elektronické pošty, text a další materiály („Obsah předplatných“), které se týkají online marketingu poskytovaného společností TheSoftware a jejími partnermi třetích stran („Poskytovatelé třetích stran“). Pokud si přejete přestat přijímat Obsah předplatných, jednoduše nám zašlete e-mail na adrese [email protected]. Obsah předplatných obsahuje komentáře, názory a/nebo další materiály, které jsou poskytovány společností TheSoftware a Poskytovateli třetích stran a nemusí nutně být spolehlivé. Při používání Obsahu předplatných a/nebo předplatných služeb používejte opatrnost, zdravý rozum a bezpečnost. Souhlasíte, že společnost TheSoftware nemá žádné povinnosti a nezakládá žádnou odpovědnost vůči vám související s takovým Obsahem předplatných. TheSoftware nepředstavuje, ani nezaručuje, že Obsah předplatných poskytovaný v rámci předplatných služeb je přesný, úplný nebo vhodný.

Členské služby

Podléhající podmínkám smlouvy a smlouvy o členství, registrací na webové stránce, souhlasem smlouvy o členství a obdržením schválení od TheSoftware můžete získat nebo se pokusit získat za poplatek nebo bez poplatku členství v jednom z různých programů členství, které MTS Advertise OU nabízí. Pro kopii smlouvy o členství navštivte webovou stránku konkrétního členství. Programy členství společnosti TheSoftware vám umožní přístup ke obsahu, textu a dalším materiálům („Obsah členů“ a společně s Obsahem předplatných „Obsah“), které poskytuje společnost TheSoftware a určití Poskytovatelé třetích stran, a mají za cíl pomoci členům při jejich online marketingových aktivitách. Obsah členů obsahuje komentáře, názory a další materiály, které jsou poskytovány společností TheSoftware a Poskytovateli třetích stran a nemusí nutně být spolehlivé.

Služby pro dodavatele

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze stránek. Produkty a/nebo služby prezentované na webových stránkách mohou obsahovat popisy poskytované přímo výrobci nebo distributorům třetích stran dodavatelů těchto výrobků. TheSoftware nepředstavuje ani nesvědčí o tom, že popis těchto výrobků je přesný nebo úplný. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost ani zodpovědnost za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor s prodejcem, distributor a koncovými spotřebiteli produktu. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware vůči vám ani žádné třetí straně neodpovídá za jakoukoli nárok ve spojení s produkty a/nebo službami nabízenými na stránkách.

Obecné

Informace, které musíte poskytnout při registraci pro služby, mohou zahrnovat, bez omezení, následující: (a) vaše celé jméno; (b) název společnosti; (c) e-mailovou adresu; (d) dodací adresu (a fakturační adresu, pokud se liší); (e) domácí telefonní číslo; (f) pracovní telefonní číslo; (g) telekopírovací číslo; (h) údaje o platební kartě a/nebo (i) jakékoliv další informace požadované na příslušném registračním formuláři („Registrační údaje pro služby“).

Pokud není výslovně stanoveno jinak, jakákoli budoucí nabídka dostupná na webových stránkách, která rozšiřuje nebo jinak vylepšuje stávající funkce webových stránek, podléhá dohodě. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost ani zodpovědnost za vaši neschopnost používat a/nebo uplatnit služby. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware vůči vám ani žádné třetí straně neodpovídá za jakékoliv změny, pozastavení nebo ukončení jakýchkoli služeb nebo jiných produktů.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí promoční ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací ve spojitosti s příslušným registračním formulářem pro soutěže a souhlasem s Oficiálními pravidly soutěže platnými pro každou soutěž, můžete vstoupit do soutěže, abyste měli šanci vyhrát promoční ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Chcete-li vstoupit do soutěží zobrazených na webu, musíte nejprve plně vyplnit příslušný formulář pro přihlášení. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů pro registraci do soutěže.

POVOLENÍ K POUŽITÍ

Jako uživatel webu dostáváte neexkluzivní, nevýlučné, odvolatelné a omezené povolení k přístupu a používání webu, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s touto dohodou. TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit toto povolení z jakéhokoli důvodu. Web a obsah můžete používat na jednom počítači pro vlastní osobní nekomerční použití. Žádná část webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v žádné formě ani začleněna do jakéhokoli systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Není vám povoleno používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozložit, převádět web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jakoukoli jejich část.

PODMÍNKY UŽITÍ

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související se webovou stránkou, obsahem, soutěžemi a službami jsou chráněny na základě příslušných autorských práv, ochranných známek a dalších vlastnických (včetně, ale neomezujíc se na, práva duševního vlastnictví) práv. Kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej jakékoliv části webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systématické získávání materiálu z webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb za použití automatizovaných prostředků nebo jakékoli jiné formy stahování nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo či nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného svolení od TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva ke kterémukoliv obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na nebo prostřednictvím webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb.

ZÁKAZ VYTVOŘENÍ ODKAZU NA WEBOVOU STRÁNKU A SPOLEČNÉ POUŽÍVÁNÍ JEDEN PRO DVA, “ZAVĚŠOVÁNÍ” A/NEBO ODKAZOVÁNÍ SE NA WEBOVOU STRÁNKU

Pokud výslovně povolí TheSoftware, nikdo nesmí vytvářet hypertextový odkaz na webovou stránku, nebo její části (včetně, ale neomezujíc se na, logotypy, ochranné známky, značky nebo autorský materiál), na svůj web nebo webové místo z jakéhokoliv důvodu. Dále je přísně zakázáno “zavěšovat” webovou stránku a/nebo odkazovat se na jednotný adresu zdroje (“URL”) webové stránky v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího písemného svolení od TheSoftware. Smluvně souhlasíte s webovou stránkou, že vyjme nebo zastaví jakýkoli takový obsah nebo činnost, jak je případ. Tímto uznáváte, že jste odpovědný za jakoukoli a všechny s tím související škody.

EDITACE, SMAZÁNÍ A ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo upravit a/nebo smazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

ODPŘIHNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLIV VÝROBKY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽETI OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN A/NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ VÝROBKY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MŮŽETE ŽÁDATI POMOCÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, JSOU VÁM POSKYTOVÁNY ‘JAKO JSOU’ A ‘JAKO DOSTUPNÉ’ BEZ ZÁRUK A VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, JSOU ODPOVĚDNOSTI VÍCERO SOUKROMÝM ZÁKONEM ODMÍTNUTY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ NA, ODPŘIHNUTÍ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK K UPOTŘEBITELNOSTI, NEPOŘÍŽENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A/NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL). ZVLÁŠŤ, ALE NEJAKO JEHO OMEZENÍ, TheSoftware NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE: (A) WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SOUTĚŽE, OBSAH, JAKÉKOLIV VÝROBKY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ MŮŽETE OBDRŽETI OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN A/NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ VÝROBKY A/NEBO SLUŽBY, KTERÉ MŮŽETE ŽÁDATI POMOCÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, SPLENUJE VAŠE POŽADOVÁNÍ;

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STÁHNOUVÁNÍM

Navštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že tato stahování jsou bez poškozujících kódů pro počítač, včetně, ale nejen, virů a červů.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

JASNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TheSoftware NEBUDE ODPOVĚDNÝ VŮČI VÁM, ANI KTERÉMKOLIVÉMU TŘETÍMU STRANĚ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ A/NEBO PŘÍKLADNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NEJEN, ŠKOD ZTRÁTY ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (I KDYBY TheSoftware BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD), V NAPROSTOU MÍROU POVOLENÝ ZÁKONEM POKUD JDE O: (A) UŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOST UŽÍVAT SI STRÁNEK, SLUŽEB, SOUTĚŽÍ, OBSAHU, JAKÉHOKOLIV ZBOŽÍ, KTERÉ MOŽETE OBDRŽET OD JEDNOHO Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRANY, A/NEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY PŘES STRÁNKY; (B) NÁKLADY NA ZÍSKÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLIV ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ A/NEBO SLUŽEB, KTERÉ BYLY ZAKOUPENY NEBO ZÍSKÁNY ZE STRÁNEK NEBO V PRŮBĚHU TRANSAKCÍ PROVEDENÝCH PŘES TYTO STRÁNKY; (C) NEZPŮSOBENÍ VÝHODY ZE SOUTĚŽÍ, SLUŽEB NEBO PRODUKTŮ, KTERÉ NABÍZÍ JEDEN Z NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍ STRANY, NEBO ODPOVÍDÁNÍ ODMÍTNUTÍM JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ OD STEJNÉHO POSKYTOVATELE;

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že vás pojištíte a budete theSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a přidružených společností a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spoluobchodníků a / nebo jiných partnerů, neporušených a vůči kterýmkoli a všem právním nárokům, výdajům (včetně přiměřených právních poplatků), škodám, nárokům, nákladům, požadavkům a / nebo rozsudkům všech druhů, vzniklým nebo vzniklým na základě: (a) vašeho použití webových stránek, služeb, obsahu a / nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) vaše porušení dohody a / nebo (c) vaše porušení práv jiné fyzické osoby a / nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěchem theSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a / nebo přidružených společností a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, poskytovatelů licencí, dodavatelů a / nebo právních zástupců. Každý z těchto osob a subjektů má právo uplatnit a vynutit tato ustanovení přímo proti vám jménem.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka může poskytovat odkazy na a / nebo vás odkázat na jiné internetové webové stránky a / nebo zdroje, včetně, ale nejen na ty vlastněné a provozované třetími stranami. Protože theSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami třetích stran a / nebo zdroji, tímto uznáváte a souhlasíte, že theSoftware není odpovědný za dostupnost takových webových stránek třetích stran a / nebo zdrojů. Navíc theSoftware neschvaluje a není odpovědný nebo zodpovědný za jakékoliv podmínky a ujednání, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a / nebo jiné materiály na těchto webových stránkách nebo zdrojích třetích stran, ani za jakékoliv škody a / nebo ztráty vzniklé z toho.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKU

Používání webových stránek a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační data a / nebo materiály, které posíláte prostřednictvím webových stránek nebo v souvislosti s nimi, podléhají našim zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo používat všechny informace týkající se vašeho používání webových stránek a všech dalších osobně identifikovatelných informací, které jste nám poskytli, v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů, klikněte zde.

Jakýkoli pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware, poškodit, zničit, zasáhnout, vandalizovat nebo jinak narušit provoz webu, představuje porušení trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude pečlivě usilovat o využití všech dostupných právních prostředků proti jakémukoli jednotlivci nebo subjektu, který je tímto postižen, v největší možné míře povolené zákonem a ve spravedlnosti.

VÝBĚR PRÁVA / SÍDLO

Jakékoli spory vyplývající z Smlouvy nebo s ní související budou řízeny a vykládány v souladu s právními předpisy Estonska (bez ohledu na střet právních předpisů). Každé udělené rozhodnutí bude konečné a výsledné pro strany a na něj lze vstoupit v jakémkoli soudu příslušné jurisdikce. Nic v tomto dokumentu se nesmí vykládat tak, že by se předešlo tomu, aby kterákoli strana žádala opatření na ochranu svých práv do doby přijetí rozhodnutí v rámci rozhodčího řízení. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se zavazujete, že nebudete podávat, připojovat se nebo účastnit se jakékoli skupinové žaloby týkající se jakéhokoli nároku, sporu či kontroverze, kterou byste mohli mít vůči společnosti TheSoftware a každému z jejich právních zástupců, přidružených společností, dceřiných společností, mateřských společností, agentur a jejich příslušným členům, členům výkonného vedení, ředitelům, zaměstnancům a zástupcům. Souhlasíte s přijetím opatření opatření na zastavení takového soudního řízení nebo odstranění, pokud jste účastníkem žaloby.