Programska oprema POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI POMEMBNO – PROSIMO, PREBERITE

Hvala, ker ste obiskali spletno stran (spletno stran), na kateri ste našli povezavo do teh pogojev uporabe (spletna stran). Spletna stran je lastnina TheSoftware. (skupno imenovana „TheSoftware“, „mi“ in „nas“). Strinjate se, da ste v celoti vezani na te pogoje uporabe spletne strani TheSoftware („pogoji uporabe“), ko: (a) dostopate do spletne strani; (b) se prijavite na novice ali se naročite na seznam za pošiljanje ali zahtevate informacije prek spletne strani („naročniške storitve“); (c) se prijavite za sodelovanje v promocijah, tekmovanjih in/ali žrebanjih, ki jih občasno ponuja TheSoftware (vsako posebej „tekmovanje“); (d) se pridružite ali poskusite pridružiti partnerskemu programu ali drugi članstveni organizaciji, prikazani na spletni strani („članske storitve“); in/ali (e) naročite izdelek in/ali storitev prek spletne strani („prodajne storitve“, skupaj s storitvami za naročnino in članskimi storitvami „storitve“). Politika zasebnosti TheSoftware („politika zasebnosti“), uradna pravila tekmovanj, veljavna za vsako tekmovanje, pogodbe o nakupu TheSoftware („pogodba o nakupu“), članske pogodbe TheSoftware („članska pogodba“), pa tudi vse druge operativne določbe, politike, cenovne tarife in druge dodatne pogoje in pogoje ali dokumente, ki se lahko objavijo od časa do časa, so izrecno vključeni s sklicevanjem nanje (skupaj „sporazum“). Prosim preglejte celotne pogoje sporazuma previdno. Če se s celim sporazumom ne strinjate, nimate pooblastila za uporabo storitev in/ali spletne strani na noben način ali obliki.

TheSoftware IZRECNO ZAVRAČA DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN/ALI STORITEV VSEM POSAMEZNIKOM, KI SO POKRITI Z OTROŠKIM ZAKONOM O ZAŠČITI SPLETNE ZASEBNOSTI IZ LETA 1998, KAKOR JE BIL SPREJET („COPPA“). TheSoftware SI PRIDRŽUJE PRAVICO ZAVRNITI DOSTOP DO STORITEV IN/ALI SPLETNE STRANI KATEREMU KOLI POSAMEZNIKU, V NJEGOVI IZKLJUČNI DISKRECIJI.

OBLAST IN SPREMEMBA POGODBE

S strinjanjem s pogoji in določili, ki so navedeni v Pogodbi, se strinjate glede vaše uporabe Spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med vami in podjetjem TheSoftware glede vaše uporabe Spletne strani in nadomešča vse prejšnje ali sočasne sporazume, predstavitve, zagotovila in/ali razlage glede Spletne strani. Pogodbo lahko po lastni presoji kadarkoli spremenimo, brez posebnega obvestila vam. Najnovejša Pogodba bo objavljena na Spletni strani in pred uporabo Spletne strani jo morate prebrati. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se izrecno strinjate, da boste upoštevali vsa pogoje in določila, ki so navedeni v veljavni Pogodbi. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTETVE

Spletna stran in Storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in Storitve niso namenjene uporabi posameznikom, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do Spletne strani in/ali Storitev.

OPIS STORITEV

Naročniške storitve

Pod pogoji in določili Pogodbe lahko z registracijo na spletnem mestu in s potrditvijo s strani TheSoftware pridobite ali poskušate pridobiti naročniške storitve za plačilo ali brezplačno. Naročniške storitve vam bodo omogočile prejemanje vsebine elektronske pošte, besedila in drugih gradiv (»Vsebina naročnine«), ki so relevantna za spletne tržne aktivnosti, ki jih ponuja TheSoftware skupaj s svojimi partnerji tretjih oseb (»Ponudniki tretjih oseb«). Če želite prenehati prejemati vsebino naročnine, nam preprosto pošljite e-pošto na [email protected]. Vsebina naročnine vsebuje komentarje, mnenja in/ali druga gradiva, ki jih zagotavlja TheSoftware in ponudniki tretjih oseb ter se nanje ni nujno zanašati. Pri uporabi vsebine naročnine in/ali naročniških storitev bodite previdni, uporabite zdrav razum in poskrbite za varnost. Strinjate se, da TheSoftware nima nobenih obveznosti in ne prevzema nobenih obveznosti do vas v zvezi s tako vsebino naročnine. TheSoftware ne zagotavlja, da je vsebina naročnine, ki je na voljo v povezavi z naročniškimi storitvami, točna, popolna ali primerna.

Članske storitve

Pod pogoji in določili Pogodbe in Članske pogodbe lahko z registracijo na spletnem mestu, strinjanjem s Člansko pogodbo in potrditvijo s strani TheSoftware pridobite ali poskušate pridobiti članstvo v enem od različnih članskih programov, ki jih ponuja MTS Advertise OU, za plačilo ali brezplačno. Za kopijo Članske pogodbe obiščite spletno mesto specifičnega članstva. Programi članstva TheSoftware vam bodo omogočili dostop do vsebine, besedila in drugih gradiv (»Vsebina članov« in skupaj z Vsebino naročnine, »Vsebina«), ki jo zagotavlja TheSoftware in določeni ponudniki tretjih oseb, zasnovana za pomoč članom pri njihovih spletnih trženjskih prizadevanjih. Vsebina članov vsebuje komentarje, mnenja in druge materiale, ki jih zagotavljajo ponudniki TheSoftware tretjih oseb, in se nanje ni nujno zanašati.

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev naročila lahko na spletnem mestu pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve. Izdelki in/ali storitve, ki so prikazani na spletnem mestu, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji teh izdelkov tretjih oseb. Programska oprema ne zagotavlja ali jamči, da so opisi teh izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da Programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletnega mesta ali za vsak spor s prodajalcem, distributerjem izdelka in končnimi uporabniki. Razumete in se strinjate, da Programska oprema vam ali tretji osebi ni odgovorna za noben zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki se ponujajo na spletnem mestu.

Splošno

Informacije, ki jih morate posredovati v zvezi z registracijo za storitve, lahko vključujejo, med drugim, nekatere ali vse naslednje podatke: (a) vaše polno ime; (b) ime podjetja; (c) e-poštni naslov; (d) poštni naslov (in drugi naslov za zaračunavanje, če je drugačen); (e) domača telefonska številka; (f) službena telefonska številka; (g) telefaks; (h) podatki o kreditni kartici; in/ali (i) vsi drugi zahtevani podatki na ustreznem obrazcu za registracijo (»podatki o registraciji storitve«).

Razen izrecno drugače navedenega, bodo vsa prihodnja ponudba/storitve, ki vam bodo na voljo na spletnem mestu in dopolnjujejo oz. izboljšujejo sedanje funkcije spletnega mesta, izpostavljena pogodbi. Razumete in se strinjate, da Programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na noben način za vašo nesposobnost uporabe in/ali upravičenost do storitev. Razumete in se strinjate, da Programska oprema vam ali tretji osebi ni odgovorna za nobeno spremembo, suspenz ali prenehanje storitev ali drugega izdelka.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko tekmovanj. S posredovanjem resničnih in natančnih informacij v povezavi s prijavnico za ustrezno tekmovanje ter s soglasjem k Uradnim pravilom vsakega tekmovanja, lahko sodelujete in imate možnost osvojiti promocijske nagrade, ki se ponujajo preko vsakega tekmovanja. Da se prijavite na tekmovanja, ki so na voljo na spletni strani, morate najprej popolnoma izpolniti ustrezno prijavnico. Strinjate se, da boste posredovali resnične, natančne, aktualne in popolne podatke o registraciji za tekmovanje.

DOVOLJENJE ZA UPORABO

Kot uporabnik spletne strani vam je dana neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega materiala v skladu z dogovorom. TheSoftware lahko to licenco kadarkoli prekine iz kakršnegakoli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate samo na enem računalniku za lastne osebne in nekomercialne namene. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme razmnoževati v nobeni obliki ali vključevati v noben sistem dostopa do informacij, elektronskih ali mehanskih. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, vzvratno inženirstvo ali prenašati spletno stran, vsebino, tekmovanja in/ali storitve ali katerikoli del teh.

PRIVATNE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblika, magnetno prevajanje, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane s spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene s pravnim varstvom avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine. Prepovedano je kopiranje, distribuiranje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanji in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanji in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali kakršno koli drugo obliko izkopavanja ali zajemanja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja zbirke, zbirnega dela, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih gradiv, ki si jih ogledujete na ali preko spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev.

HIPERPOVEZAVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE, ‘FRAMEANJE’ IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN SO PREPOVEDANI

Razen če izrecno pooblasti podjetje TheSoftware, nobeno podjetje ali posameznik ne sme vzpostavljati hiperpovezav na spletno stran ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno, na logotipe, blagovne znamke, zaščiteno gradivo) na svoji spletni strani ali spletnem prizorišču iz katerega koli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano ‘frameanje’ spletne strani in/ali sklicevanje na uniformirani URL spletne strani v kakršnih koli komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware. Posebej se strinjate, da sodelujete s spletno stranjo pri odstranjevanju ali prenehanju take vsebine ali dejavnosti. Priznavate, da ste odgovorni za vse škode, povezane s tem.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMEMBA

Pridružujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo kateri koli dokument, informacijo ali drugo vsebino, ki se pojavi na spletnem mestu.

ODPOVED ODGOVORNOSTI

SPLETNO MESTO, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATERI KOLI IZDELEK, KI GA LAHKO PREJMETE OD ENEGA OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIM OSEBAM, IN/ALI KATERI KOLI DRUGI IZDELKI IN/ALI STORITVE, KI SE JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNEGA MESTA, SE NUDIJO VAM ”KAKOR SO” IN ”KAKOR SO NA VOLJO” IN VSE GARANCIJE, IZRAŽENE IN IMPLICITNE, SE ZAVRAČAJO V CELOTI, DOKLER JE TO DOVOLJENO V SKLADU S PRISTOJNI ZAKONODAJO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO, NA OPOZORILO O KAKRŠNI KOLI GARANCIJI O PRODAJLJIVOSTI, NEKRŠITVI INTELEKTUALNE LASTNINE IN/ALI PRIMERENOSTI ZA DOLOČEN NAMEN). ZLASTI, VENDAR NE OMEJENO NA TO, TheSoftware NE DAJE NOBENE GARANCIJE, DA: (A) SPLETNO MESTO, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATERI KOLI IZDELEK, KI GA LAHKO PREJMETE OD ENEGA OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJIM OSEBAM, IN/ALI KATERI KOLI DRUGI IZDELKI IN/ALI STORITVE, KI SE JIH LAHKO PRIJAVITE PREKO SPLETNEGA MESTA, BODO IZPOLNILI VAŠE ZAHTEVKE;

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO Z PRENOSI

Obiskovalci sami prevzemajo tveganje pri prenosu informacij s spletne strani. Programska oprema ne zagotavlja, da so takšni prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA TheSoftware NI ODGOVOREN VAM ALI KATERI KOLI TRETJI OSEBI ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO IN/ALI PRIMERNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA IZGUBO DOBIČKA, DOBRE VOLJE, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEUPRAVIČENIH IZGUBLJENIH MOŽNOSTI (TUDI ČE JE BILO TheSoftware OPOZORJEN NA MOŽNOST TAKE ŠKODE), V VSEJ MEJI, DOVOLJENI ZAKONSKO, ZA: (A) UPORABA ALI NEZMOGLJIVOST UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, VSEH PRODUKTOV TRETJIH OSEB, KI JIH LAHKO PREJMETE IZ NAŠIH PONUDNIKOV PRODUKTOV TRETJIH OSEB, IN/ALI KAKRŠNI KOLI DRUGI PRODUKTI IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO PRIDOBITE PREK SPLETNE STRANI; (B) STROŠKI PRIDOBITVE NADOMESTNIH BLAGA IN STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNIH KOLI BLAG, PODATKOV, INFORMACIJ IN/ALI STORITEV, KI JIH KUPITE ALI PRIDOBITE IZ, ALI TRANSAKCIJ, V KATERO VSTOPITE PREK SPLETNE STRANI; (C) NEUSPEH, DA SE UVRSTITE NA TEKMOVANJA, STORITVE ALI PRODUKTE TRETJIH OSEB IZ KATEREGA KOLI NAŠEGA PONUDNIKA PRODUKTOV TRETJIH OSEB ALI KAKRŠNO KOLI KASNEJŠO ZAVRNITEV PRODUKTOV TRETJIH OSEB IZ ENAKEGA IZVORA;

NEVAŠČANJE ODGOVORNOSTI

Strinjate se, da boste nevtralizirali in držali TheSoftware, svoje starše, podružnice in podružnice ter vsakega svojega člana, uradnika, direktorja, zaposlenega, agenta, so-znamke in / ali drugega partnerja, nedolžnega od vseh zahtev in terjatev, stroškov (vključno s pristojbinami odvetnikov), škode, tožb, stroškov, zahtev in / ali sodb, ki jih predloži tretja oseba, zaradi ali izvirajočih iz: (a) vaše uporabe spletnega mesta, storitev, vsebine in / ali vstopa v kakršenkoli konkurenco; (b) vaše kršitve sporazuma; in / ali (c) vaše kršitve pravic druge fizične osebe in / ali pravne osebe. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnicam, in / ali podružnicam ter vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licenciralcev, dobaviteljev in / ali odvetnikov. Vsaka od teh oseb in subjektov ima pravico uveljavljati in uveljavljati te določbe neposredno proti vam v svojem imenu.

SPLETNA STRAN TRETJEGA

Spletno mesto lahko zagotavlja povezave in / ali vas usmerja na druge spletne strani in / ali vire, vključno, vendar ne omejeno na, tiste, ki jih upravljajo in upravljajo ponudniki tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in / ali viri, priznate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani tretjih oseb in / ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odgovoren za nobene pogoje in določila, pravilnike o zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in / ali druge materiale na takšnih spletnih straneh tretjih oseb ali virov, ali za morebitne škode in / ali izgube nastale iz tega.

IZJAVA O ZASEBNOSTI / INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, registracijskih podatkov in / ali gradiva, ki ga pošljete prek spletnega mesta ali v povezavi z njim, je predmet naše izjave o zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletnega mesta in vseh drugih osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, v skladu z določbami naše izjave o zasebnosti. Če želite ogledati našo izjavo o zasebnosti, kliknite tukaj.

Kakršen koli poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftwarea ali ne, da poškoduje, uniči, posega, vandalizira ali kako drugače poseže v delovanje spletnega mesta, je kršitev kazenskega in civilnega prava ter TheSoftware bo dosledno sledil vsem pravnim sredstvom v zvezi s tem proti vsakemu kršitelju, posamezniku ali subjektu, do največje mere, ki jo dovoljuje zakon in pravičnost.

IZBIRA PRAVA/MESTA

Vsa spora, ki izhaja iz ali je povezan z Sporazumom, se urejata in razlagajo v skladu z estonskimi zakoni (brez upoštevanja načel kolizije zakonov). Vsaka izrečena odločba bo dokončna in zavezujoča za stranke, in sodna odločba o njej se lahko vpiše v katero koli pristojno sodišče. Nič v tem dokumentu ne sme biti razumljeno kot preprečitev stranki, da bi iskala prekinitev v sili, da bi zaščitila svoje pravice v pričakovanju izida v arbitraži. Kjer je to dovoljeno z zakonom, se strinjate, da ne boste vložili, se pridružili ali sodelovali v kolektivni tožbi glede katere koli zahteve, spora ali kontroverze, ki jo morda imate proti TheSoftwareu in vsakemu od njihovih zakonitih zastopnikov, povezanih družb, podružnic, staršev, agencij in njihovih ustreznih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih in agentov. Strinjate se z izdajo prekinitvene zaščite za prekinitev takšne tožbe ali ste odstranjeni kot udeleženec v tožbi.