Programvarenettsted BRUKSVILKÅR VIKTIG – LES GJERNE

Takk for at du besøker nettsiden (heretter kalt «Nettsiden») der du fant lenken til disse Bruksvilkårene (heretter kalt «Nettsiden»). Nettsiden er et internett-eiendom av TheSoftware. (samlet omtalt som «TheSoftware», «vi» og «oss»). Du samtykker til å være bundet av disse TheSoftware Bruksvilkårene («Vilkårene») i sin helhet når du: (a) får tilgang til Nettsiden; (b) melder deg på nyhetsbrev eller abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon på og via Nettsiden («Påmeldingstjenester»); (c) melder deg på for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller lotterier som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (hver, en «Konkurranse»); (d) melder deg på, eller forsøker å melde deg på, et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon som er presentert på Nettsiden («Medlemstjenester»); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en tjeneste via Nettsiden («Leverandørtjenester», og sammen med Påmeldingstjenestene og Medlemstjenestene, «Tjenestene»). TheSoftware Personvernerklæring («Personvernerklæring»), de Offisielle Konkurransevilkårene som gjelder for hver enkelt Konkurranse, TheSoftware Kjøpsavtale(r) («Kjøpsavtale»), TheSoftware Medlemsavtale(r) («Medlemsavtale»), samt alle andre driftsregler, politikker, prismatriser og andre tilleggsbetingelser eller dokumenter som kan bli publisert fra tid til annen, er uttrykkelig inkludert her ved referanse (samlet sett, «Avtalen»). Vennligst gjennomgå Avtalen nøye. Hvis du ikke samtykker i Avtalen i sin helhet, har du ikke autoritet til å bruke Tjenestene og/eller Nettsiden på noen måte eller form.

TheSoftware NEKTER SPESIFIKT TILGANG TIL NETTSIDEN OG/ELLER TJENESTENE TIL NOEN ENKELTPERSON SOM DEKKES AV Children’s Online Privacy Protection Act fra 1998, SÅNN SOM ENDRET («COPPA»). TheSoftware BEHOLDER SEG RETTEN TIL Å NEKTE TILGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSIDEN TIL NOEN ENKELTPERSON, ETTER DERES EGNE EKSKLUSIVE SKJØNN.

OMFANG OG MODIFISERING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er skissert i Avtalen med hensyn til bruken av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til bruken av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter vårt eget skjønn uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste versjonen av Avtalen vil bli publisert på nettsiden, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden og/eller tjenestene samtykker du herved til å overholde alle vilkår og betingelser som er inneholdt i Avtalen som er gjeldende på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettsiden og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå rettslig bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettsiden og tjenestene er ikke ment for bruk av individer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettsiden og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

I samsvar med vilkårene og betingelsene i avtalen, ved å registrere deg på nettsiden og få godkjennelse fra TheSoftware, kan du mot en avgift eller gratis skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale («Abonnementsinnhold») relevant for nettmarkedsføring levert av TheSoftware og dets tredjepartsleverandører («Tredjepartsleverandører»). Hvis du ønsker å avslutte mottak av Abonnementsinnholdet, kan du enkelt sende en e-post til oss på [email protected]. Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som er levert av TheSoftware og Tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis tas til følge. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær sikker når du bruker Abonnementsinnholdet og/eller abonnementstjenestene. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og pådrar seg ikke noe ansvar overfor deg i forbindelse med slikt Abonnementsinnhold. TheSoftware garanterer ikke at Abonnementsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med abonnementstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller passende.

Medlemskapstjenester

I samsvar med vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemskapsavtalen, ved å registrere deg på nettsiden, godta medlemskapsavtalen og få godkjennelse fra TheSoftware, kan du mot en avgift eller gratis få eller forsøke å få medlemskap i ett av de forskjellige medlemskapsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemskapsavtalen kan du besøke nettsiden til det spesifikke medlemskapet. TheSoftware-medlemskapsprogrammene vil gjøre deg i stand til å få tilgang til innhold, tekst og annet materiale («Medlemsinnhold» og sammen med Abonnementsinnholdet, «Innholdet») levert av TheSoftware og visse Tredjepartsleverandører, laget for å hjelpe medlemmer i nettmarkedsføringsprosjektene deres. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis tas til følge.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de gjeldende bestillingsskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er levert direkte av produsenter eller distributører av tredjepartsleverandør. TheSoftware representerer ikke eller garanterer at beskrivelsene av slike produkter er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for noen tvist med selgeren, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle krav knyttet til noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

Generelt

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registrering for tjenestene kan inkludere, uten begrensning, noen eller alle følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis forskjellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) telefaksnr; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) annen informasjon som blir bedt om i den gjeldende registreringsskjemaet (Service Registration Data).

Med mindre det eksplisitt er angitt noe annet, skal eventuelle fremtidige tilbud som gjøres tilgjengelig for deg på nettsiden og som utvider eller forbedrer de nåværende funksjonene til nettsiden, være underlagt avtalen. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle endringer, suspensjoner eller avbrudd av tjenester eller andre produkter.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promotionale premier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å gi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med registreringsskjemaet for gjeldende konkurranse og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å få en sjanse til å vinne de promotionale premiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er vist på nettstedet, må du først fullføre det gjeldende påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig konkurranseregistreringsdata.

LISENSGIVER

Som bruker av nettstedet får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilknyttet materiale i samsvar med avtalen. TheSoftware kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurranser eller tjenester kan reproduseres i noen form eller bli en del av noe system for informasjonsinnhenting, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere ingeniør eller overføre nettstedet, innholdet, konkurranser eller tjenester, eller noen del av det.

EIERRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikk, design, sammensetning, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold relatert til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre eiendomsretter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, omfordeling, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk innhenting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved hjelp av automatiserte midler eller andre former for skraping eller datautvinning for å opprette eller sammensette, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du tilegner deg ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester.

HYPERKOBLING TIL NETTSIDEN, SAMBRUK, “INNSETTING AV INNHOLD” OG/ELLER REFERANSE TIL NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre uttrykkelig autorisert av TheSoftware er det forbudt for noen å hyperkoble nettsiden, eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, branding eller opphavsrettsbeskyttet materiale), til deres nettside eller nettsted for enhver grunn. Videre er det strengt forbudt å “sette inn” nettsiden og/eller referere Uniform Resource Locator (“URL”) for nettsiden i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten TheSoftwares tidligere, uttrykkelige, skriftlige tillatelse. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller opphøre, etter behov, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal holdes ansvarlig for enhver skade knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi reserverer oss retten til å redigere og/eller slette eventuelle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettstedet.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN MOTTRE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSTILBYDERE, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET, BLI GIRG TIL DEG ‘SOM DET ER’ OG ‘SOM TILGJENGELIG’ BASIS, OG ALLE GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, FRASKRIVES I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVVERK (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FRASKRIVELSE AV GARANTIER FOR SALGBARHET, INNTEKTSGENERERING OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GJØR TheSoftware INGEN GARANTI FOR AT: (A) NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN MOTTRE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSTILBYDERE, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSTEDET VIL OPPFYLLE DINE KRAV;

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på egen risiko. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er frie for ødeleggende datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT PROGRAMVAREN IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILLEGGSSKADER, SÆRSKILT SKADER OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, GODTRO, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM PROGRAMVAREN HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SÅDANNE SKADER), I STØRST MULIG UTSTREKNING ETTER GJELDENDE LOV, FOR: (A) BRUK ELLER UVILLIGHET TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPART SOM DU KAN MOTTASI FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET; (B) KOSTNADEN FOR Å SKAFFE ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AV ET HANDELSVARER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER ANSKAFFET FRA, ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM, NETTSTEDET; (C) MANGLENDE KVALIFIKASJON FOR KONKURRANSENE, TJENESTENE ELLER PRODUKTER FRA TREDJEPART FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSSLEVERANDØRER, ELLER EVENTUELLE ETTERFØLGENDE AVSLAG PÅ TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME;

ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver enkelt medlems-, styre-, direktør-, ansatt-, agent-, samarbeidspartner-, skadefri fra og mot ethvert og alle krav , utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og / eller dommer av hva som helst, fremsatt av tredjepart på grunn av eller oppstått som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenester, innhold og / eller deltakelse i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og / eller (c) krenkelse av andre enkeltpersoners og / eller enheters rettigheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til for fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og / eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive styre-, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og / eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å påstå og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på sine egne vegne.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettstedet kan gi lenker til og / eller henvise deg til andre internettsteder og / eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder og / eller ressurser, godtar du herved at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjeparts nettsteder og / eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for, noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og / eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjeparts nettsteder eller ressurser, eller for noen skader og / eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNVERN / BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettstedet og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og / eller materialer du sender gjennom eller i tilknytning til nettstedet, er underlagt personvernreglene våre. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om bruk av nettstedet ditt, og all annen personlig identifiserbar informasjon du oppgir, i tråd med vilkårene i personvernreglene våre. For å se personvernreglene våre, klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, enten de er TheSoftware-kunder eller ikke, for å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre Drift av nettstedet, er brudd på kriminell og sivil lovgivning, og TheSoftware vil forfølge enhver og alle rettsmidler i den forbindelse mot enhver fornærmende person eller enhet i størst mulig grad tillatt etter loven og i henhold til rimelighet.

VALG AV LOV/FORUM

Ethvert tvist som oppstår i forbindelse med eller i forbindelse med avtalen, skal være underlagt og tolket i samsvar med estisk lov (uten hensyn til lovvalgsprinsipper). Ethvert avsagt avgjørelse skal være endelig og bindende for partene, og en dom i den forbindelse kan gjøres gjeldende i en hvilken som helst domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting her skal tolkes som å hindre en part fra å søke midlertidig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av en avgjørelse i voldgift. I den grad tillatt i henhold til loven, godtar du at du ikke vil ta med, bli med i eller delta i noen gruppesøksmål med hensyn til noen krav, tvist eller kontrovers som du måtte ha mot TheSoftware og deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, morselskaper, byråer og deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker til å få midlertidig forføyning for å stoppe en slik rettssak eller for å fjerne deg som deltaker i søksmålet.