Software WEBSITE VILKÅR FOR BRUG VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak fordi du besøger hjemmesiden (den “Hjemmeside”), hvor du har fundet linket til disse Vilkår for Brug (den “Hjemmeside”). Hjemmesiden er en internetejendom tilhørende TheSoftware. (samlet omtalt som “TheSoftware”, “vi” og “os”). Du accepterer at være bundet af disse TheSoftware Hjemmeside Vilkår for Brug (“Vilkår for Brug”), i deres helhed, når du: (a) får adgang til Hjemmesiden; (b) tilmelder dig et nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om information gennem Hjemmesiden (“Abonnementstjenester”); (c) tilmelder dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og/eller lodtrækninger, som TheSoftware tilbyder fra tid til anden (hver især en “Konkurrence”); (d) melder dig til eller forsøger at melde dig til et tilknyttet program eller anden medlemsorganisation, der er vist på Hjemmesiden (“Medlemstjenester”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service gennem Hjemmesiden (“Leverandørtjenester”, og sammen med Abonnementstjenesterne og Medlemstjenesterne, “Tjenesterne”). TheSoftware Privatlivspolitik (“Privatlivspolitik”), de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver Konkurrence, TheSoftware Købsaftaler (“Købsaftale”), TheSoftware Medlemskabsaftaler (“Medlemskabsaftale”), samt eventuelle andre driftsregler, politikker, prisplaner og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning (samlet benævnt som “Aftalen”). Læs venligst de fuldstændige vilkår i Aftalen omhyggeligt igennem. Hvis du ikke accepterer Aftalen i sin helhed, har du ikke ret til at bruge Tjenesterne og/eller Hjemmesiden på nogen måde eller form.

TheSoftware AFVISER SPECIFIKT ADGANG TIL HJEMMESIDEN OG/ELLER TJENESTERNE TIL NOGEN PERSON, DER ER OMFATTET AF CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ÆNDRET (“COPPA”). TheSoftware FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT AFVISE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER HJEMMESIDEN TIL NOGEN PERSON, I DENS EGEN OG EKSKLUSIVE SKØNSBEFØJELSE.

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne, der er beskrevet i Aftalen, med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan til enhver tid ændre Aftalen efter eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller Tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser i Aftalen, der er gældende på det pågældende tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og Tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lovgivning. Hjemmesiden og Tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller Tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Underlagt betingelserne og vilkårene i aftalen kan du ved at registrere dig på hjemmesiden og få godkendelse fra TheSoftware, opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mailindhold, tekst og andet materiale (“Abonnementsindhold”), der er relevant for online markedsføring, leveret af TheSoftware og dens tredjepartsleverandører (“Tredjepartsudbydere”). Hvis du ønsker at stoppe modtagelse af Abonnementsindholdet, kan du blot sende os en e-mail på [email protected]. Abonnementsindholdet kan indeholde kommentarer, meninger og/eller andet materiale, der stilles til rådighed af TheSoftware og Tredjepartsudbydere, og som ikke nødvendigvis bør lægges til grund. Vær opmærksom, brug almindelig fornuft og pas på, når du bruger Abonnementsindholdet og/eller Abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke pådrager sig nogen ansvar over for dig i forbindelse med sådant Abonnementsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at Abonnementsindholdet, der stilles til rådighed i forbindelse med Abonnementstjenesterne, er præcist, fuldstændigt eller passende.

Medlemstjenester

Underlagt betingelserne og vilkårene i aftalen og medlemsaftalen kan du ved at registrere dig på hjemmesiden, acceptere medlemsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, et medlemskab i et af de forskellige medlemskabsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. Hvis du vil have en kopi af medlemsaftalen, skal du besøge hjemmesiden for det specifikke medlemskab. TheSoftware medlemskabsprogrammerne vil give dig adgang til indhold, tekst og andet materiale (“Medlemsindhold” og sammen med Abonnementsindholdet, “Indholdet”), der stilles til rådighed af TheSoftware og visse Tredjepartsudbydere og er designet til at hjælpe medlemmerne med deres online markedsføringsprojekter. Medlemsindholdet kan indeholde kommentarer, meninger og andet materiale, der stilles til rådighed af TheSoftware og Tredjepartsudbydere og som ikke nødvendigvis bør lægges til grund.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante indkøbsordreforemler kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der findes på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne elementer. Softwaren repræsenterer ikke eller garantierer, at beskrivelserne af sådanne elementer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er erstatningspligtig over for dig eller tredjeparter for erstatningskrav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

Oplysningerne, som du skal levere i forbindelse med registrering til tjenesterne, kan omfatte, uden begrænsning, nogle eller alle følgende: (a) dit fulde navn; (b) virksomhedsnavn; (c) e-mailadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) alle andre oplysninger, der anmodes om på den relevante registreringsformular (“Tjenesteregistreringsdata”).

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil ethvert fremtidige tilbud, der bliver tilgængeligt for dig på hjemmesiden og forbedrer de nuværende funktioner på hjemmesiden, være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er erstatningspligtig over for dig eller tredjeparter for ændringer, suspension eller afbrydelse af eventuelle tjenester eller andre produkter.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware præmier og andre belønninger gennem konkurrencer. Ved at angive sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på websitet skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger i forbindelse med konkurrencetilmeldingen.

LICENSTILDELING

Som bruger af websitet får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge websitet, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. TheSoftware kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver grund. Du kan bruge websitet og indholdet på én computer til personlig, ikke-kommerciel brug. Ingen del af websitet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne må gengives i nogen form eller indarbejdes i et hvilket som helst informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, adskille, omvendtudvikle eller overføre websitet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf.

EJERRETSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammensætningen, den magnetiske oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom). Kopiering, distribution, offentliggørelse eller salg af nogen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for scraping eller dataudvinding for at oprette eller compilere, direkte eller indirekte, en kollektion, sammensætning, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne.

HYPERLINK TIL HJEMMESIDEN, SAMARBED MED MÆRKET, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF HJEMMESIDEN ER FORBUDT

Medmindre TheSoftware udtrykkeligt har autoriseret det, må ingen linke til hjemmesiden eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale) til deres hjemmeside eller websted af nogen som helst grund. Ydermere er “framing” af hjemmesiden og/eller referencering af Uniform Resource Locator (“URL”) for hjemmesiden i kommercielle eller non-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med hjemmesiden om at fjerne eller ophøre enhver sådan indhold eller aktivitet, som det passer. Du erkender herved, at du er ansvarlig for alle omkostninger forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette enhver dokument, information eller anden indhold, der vises på hjemmesiden.

FRASKRIVELSE

HJEMMESIDEN, SERVICES, KONKURRENCER, INDHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER SERVICES SOM DU MÅTTE ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN STILLES TIL RÅDIGHED FOR DIG ‘SOM DET ER’ OG ‘SOM DET ER TILGÆNGELIGT’, OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, ER FRASKREVET I VIDEST MULIGT OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, OPHÆVELSE AF IMMATERIALRETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). NAVNLIgt, men ikke begrænset hertil, GØR TheSoftware INGEN GARANTI FOR, AT: (A) HJEMMESIDEN, SERVICES, KONKURRENCER, INDHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER SERVICES SOM DU MÅTTE ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN VIL OPFYLDE DINE BEHOV;

FRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrupte computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT SOFTWAREN IKKE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, FØLGESKADEFULDE OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, RY, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS SOFTWAREN ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE), I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT VED LOV FOR: (A) BRUGEN ELLER UDELANDELSEN AF HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, PRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN; (B) OMKOSTNINGERNE VED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM RESULTAT AF VARER, DATA, OPLYSNINGER OG/ELLER TJENESTER KØBT ELLER OPNÅET FRA ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM HJEMMESIDEN; (C) SVIGT AF KVALIFIKATION TIL KONKURRENCERNE, TJENESTERNE ELLER PRODUKTER FRA TREDJEPART FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER DEN EFTERFØLGENDE AFVISNING AF TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME;

INDEMNIFICATION

Du accepterer at opretholde og beskytte TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, ansatte, agenter, med-brandere og/eller andre partnere, uskadelige for enhver form for krav, udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, der er fremsat af tredjepart som følge af eller i forbindelse med: (a) din brug af websiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andres rettigheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og enheder har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSITES

Websiden kan indeholde links til og/eller henvise til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, annoncering, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab der opstår derfra.

PRIVATLIVSPOLITIK/BESØGENDERINFORMATION

Brugen af websiden, og alle kommentarer, feedback, information, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med websiden, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge al information om din brug af websiden og enhver anden personligt identificerbar information, som du giver os, i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik, klik venligst her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware-kunder eller ej, til at beskadige, ødelægge, manipulere med, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden udgør en overtrædelse af kriminal- og civilretten, og TheSoftware vil ivrigt forfølge alle retsmidler i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed i videst muligt omfang tilladt ved lov og i retfærdighed.

LOVVALG/STED

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med Aftalen, skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i Estland (uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper). Enhver afgørelse truffet er bindende og afsluttende for parterne, og der kan afsiges kendelse herom i enhver kompetent domstol. Intet heri skal fortolkes som at forhindre nogen part i at søge skadeserstatning for at beskytte sine rettigheder i afventning af en afgørelse i voldgift. I det omfang tilladt ved lov er du enig i, at du ikke vil indbringe, deltage eller deltage i nogen gruppesøgsmål vedrørende eventuelle krav, tvister eller kontroverser, som du måtte have mod TheSoftware og deres juridiske repræsentanter, tilknyttede virksomheder, datterselskaber, moderselskaber, agenturer og deres respektive medlemmer, direktører, ansatte og agenter. Du accepterer at indgive anmodning om skadeserstatning for at stoppe sådan en retssag eller for at fjerne dig som deltager i retssagen.