Programmatūras TĪMEŅU LIETOŠANAS NOTEIKUMI SVARĪGI – LŪDZAM LASĪT

Paldies, ka apmeklējāt tīmekļa vietni (turpmāk – Tīmekļa vietne), kurā atradāt saiti uz šiem Lietošanas noteikumiem (turpmāk – Vietne). Tīmekļa vietne ir TheSoftware interneta īpašums (kopumā saukta – TheSoftware, mēs un mūsu). Jūs piekrītat pilnībā ievērot šos TheSoftware Tīmekļa vietnes Lietošanas noteikumus (turpmāk – Lietošanas noteikumi), veicot sekojošas darbības: (a) piekļūstat Tīmekļa vietnei; (b) reģistrējaties jaunumu sarakstam vai abonējat pasta sūtījumus vai pieprasāt informāciju caur Tīmekļa vietni (turpmāk – Abonēšanas pakalpojumi); (c) reģistrējaties piedalīšanās akcijās, konkursos un/vai loterijās, ko TheSoftware laika gaitā piedāvā (turpmāk – Konkurss); (d) pievienojaties vai mēģinat pievienoties mārketinga programmai vai citām biedrības organizācijām, kas tiek reklamētas Tīmekļa vietnē (turpmāk – Biedrības pakalpojumi); un/vai (e) pasūtat produktu un/vai pakalpojumu caur Tīmekļa vietni (turpmāk – Pārdevēja pakalpojumi, kopā ar Abonēšanas pakalpojumiem un Biedrības pakalpojumiem – Pakalpojumi). TheSoftware privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika), oficiālie konkurss noteikumi attiecībā uz katru Konkursu, TheSoftware pirkuma līgums(-i) (turpmāk – Pirkuma līgums), TheSoftware biedrības līgums(-i) (turpmāk – Biedrības līgums), kā arī jebkuri citi darbības noteikumi, politikas, cenas grafiki un citi papildu noteikumi vai dokumenti, kas laika gaitā var tikt publicēti (kopumā saukts – Līgums), ir izsmeļoši iekļauti šeit saistoši. Lūdzu, rūpīgi izlasiet Līguma pilnu tekstu. Ja jūs neievērosiet Līgumu pilnībā, jums nav atļauts izmantot Pakalpojumus un/vai Tīmekļa vietni jebkurā formā un veidā.

TheSoftware ĪPAŠI AIZLIEDZ PIEEJU TĪMEKĻA VIETNEI UN/VAI PAKALPOJUMIEM JEBKURAM PERSONĀM, KAS IETILPJ BĒRNU TIEŠSAISTES PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBAS LIETĀMIE IZLIECIŅI UN PAPILDINĀJUMI NO 1998. GADA („COPPA”) LABOTI. TheSoftware ATSTĀJAS TIESĪBAS AIZLIEDZT PAKALPOJUMU UN/VAI TĪMEKĻA VIETNES PIEEJU JEBKURAM PERSONĀM, SAVĀ PAMATĒ UN EKSKLUZĪVĀ IZVĒLE.

LĪGUMA IZMANTOŠANAS APJOMS UN MODIFIKĀCIJA

Jūs piekrītat līgumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz vietnes izmantošanu. Līgums ir vienīgais un pilnīgais līgums starp jums un TheSoftware attiecībā uz jūsu vietnes izmantošanu un aizstāj visus iepriekšējos vai laikā saskaņā gūtos līgumus, pārstāvējumus, garantijas un/vai saprašanos attiecībā uz vietni. Mēs varēsim izmainīt līgumu saskaņā ar mūsu vienīgās izvēles tiesībām, bez specifiskas paziņojuma jums. Visjaunākais līgums tiks ievietots vietnē, un jums vajadzētu pārskatīt līgumu pirms vietnes izmantošanas. Turpinot izmantot vietni un/vai pakalpojumus, jūs šeit arī piekrītat ievērot visus līguma noteikumus un nosacījumus, kas ir spēkā šajā laikā. Tāpēc regulāri pārbaudiet šo lapu jauninājumu un/vai izmaiņu ziņā.

PRASĪBAS

Vietne un pakalpojumi ir pieejami tikai personām, kas varējupieņemt juridiski saistošus līgumus, ievērojot atbilstošos noteikumus. Vietne un pakalpojumi nav paredzēti personas, kas jaunākas par astoņpadsmit (18) gadu vecumu, izmantošanai un/vai piekļuvei. Ja jūs esat jaunāki par astoņpadsmit (18) gadiem, jums nav atļaujas izmantot un/vai piekļūt vietnei un/vai pakalpojumiem.

PAKALPOJUMU APRĒĶINS

Abonēšanas pakalpojumi

Saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem, reģistrējoties Tīmekļa vietnē un saņemot apstiprinājumu no TheSoftware, Jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt,—pret samaksu vai bez maksas,—abonēšanas pakalpojumus. Abonēšanas pakalpojumi sniegs Jums e-pasta saturu, tekstu un citus materiālus („Abonēšanas saturs”), kas attiecas uz tiešsaistes mārketingu, ko nodrošina TheSoftware un tās trešās personas partneri („Trešās personas nodrošinātāji”). Ja vēlaties pārtraukt Abonēšanas satura saņemšanu, vienkārši sūtiet e-pastu uz adresi [email protected]. Abonēšanas saturs satur komentārus, domas un/vai citus materiālus, kas tiek sniegti TheSoftware un Trešās personas nodrošinātāju puses un nevajadzētu uz tiem absolūti paļauties. Lūdzu, izrādiet piesardzību, veselā saprātu un drošību, izmantojot Abonēšanas saturu un/vai Abonēšanas pakalpojumus. Jūs piekrītat, ka TheSoftware neuzņemas jūsu ziņā nekādas saistības un neuzņemas pret jums nekādu atbildību saistībā ar tādu Abonēšanas saturu. TheSoftware neatbild, un neapgalvo vai garantē, ka Abonēšanas pakalpojumu saistībā pieejamais Abonēšanas saturs ir precīzs, pilns vai atbilstīgs.

Biedru pakalpojumi

Saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem, un Biedru nolīgumu, reģistrējoties Tīmekļa vietnē, piekrītot Biedru nolīgumam un saņemot apstiprinājumu no TheSoftware, Jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt,—pret samaksu vai bez maksas,—viena no daudzajiem Biedru programmu biedrušanu, kuru piedāvā MTS Advertise OU. Kopiju Biedru nolīgumam lūdzu apmeklējiet attiecīgajā Biedru vietnē. TheSoftware biedru programmas ļaus Jums piekļūt saturam, tekstam un citiem materiāliem („Biedra saturs” un kopīgi ar Abonēšanas saturu “Saturam”), ko nodrošina TheSoftware un daži Trešās personas nodrošinātāji, paredzēts, lai palīdzētu biedriem viņu tiešsaistes mārketinga uzņēmējdarbībā. Biedra saturs satur komentārus, domas un citus materiālus, kas sniegti TheSoftware Trešo pušu nodrošinātāju puses un nevajadzētu uz tiem absolūti paļauties.

Pakalpojumi pārdevējiem

Aizpildot attiecīgās iepirkuma pasūtījuma formas, jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt noteiktus produktus un/vai pakalpojumus no tīmekļa vietnes. Produkta un/vai pakalpojuma apraksti, kas redzami vietnē, var saturēt aprakstus, kas tiek sniegti tieši no trešo pušu pārdevēju ražotājiem vai izplatītājiem. Programmatūra neatbild un nereti, vai šo produktu apraksti ir precīzi vai pilnīgi. Jūs saprotat un piekrītat, ka programmatūra nav atbildīga vai jebkādā izteiksmā neuzņemas atbildību par jūsu neiespēju iegūt produktus un/vai pakalpojumus no vietnes vai jebkādu strīdu ar produktu pārdevēju, izplatītāju un beznosaukta gala lietotāja patērētājiem. Jūs saprotat un piekrītat, ka programmatūra nav atbildīga jums vai jebkurai trešajai personai par jebkādu prasību saistībā ar kādu no vietnē piedāvātiem produktiem un/vai pakalpojumiem.

Vispārīgi

Informācija, ko jums ir jāsniedz pakalpojumu reģistrēšanā, var ietvert, bet neierobežojoties ar šādu: (a) jūsu pilnais vārds; (b) uzņēmuma nosaukums; (c) e-pasta adrese; (d) dzīvesvieta (un, ja atšķirīga, maksāšanas adrese); (e) mājas telefona numurs; (f) darba telefona numurs; (g) telefaksa numurs; (h) kredītkartes informācija; un/vai (i) jebkāda cita informācija, kas pieprasīta attiecīgajā reģistrācijas formā (“Pakalpojumu reģistrācijas dati”).

Ja nav skaidri norādīts citādi, jebkādi turpmākie jums pieejami piedāvājumi vietnē, kas papildina vai uzlabo esošās vietnes funkcijas, ir pakļauti līgumam. Jūs saprotat un piekrītat, ka programmatūra nav atbildīga vai jebkādā izteiksmā neuzņemas atbildību par jūsu nespēju izmantot un/vai kvalificēties pakalpojumiem. Jūs saprotat un piekrītat, ka programmatūra nav atbildīga jums vai jebkurai trešajai personai par jebkādu pakalpojumu vai citas preces modificēšanu, apturēšanu vai pārtraukšanu.

KONKURSI

Periodiski TheSoftware piedāvā akcijas balvas un citus apbalvojumus, izmantojot konkursus. Nodrošinot patiesu un precīzu informāciju saistībā ar attiecīgā konkursa reģistrācijas veidlapu un piekrītot Oficiālajiem konkursa noteikumiem, kas piemērojami katram konkursam, jūs varat piedalīties un iespējams laimēt akcijas balvas, kas tiek piedāvātas katrā konkursā. Lai piedalītos mājaslapā izceltos konkursos, vispirms jāaizpilda attiecīgās ieraksta veidlapas pilnībā. Jūs piekrītat sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu konkursa reģistrācijas datus.

LICENCES PIEŠĶIRŠANA

Lietotājam tiek piešķirta nepiecuša, nepārnesama, atsaukšanai pakļauta un ierobežota licence piekļūt un saņemt tiesības izmantot mājaslapu, saturu un saistīto materiālu saskaņā ar vienošanos. TheSoftware var jebkurā laikā pēc savas izvēles beigt šo licenci jebkādu iemeslu dēļ. Jūs varat izmantot mājaslapu un saturu vienā datorā tikai savā personīgajā, nekomerciālajā lietošanā. Mājaslapas, satura, konkursu un/vai pakalpojumu neviena daļa nedrīkst tikt reproducēta jebkurā formā vai iekļauta jebkurā informācijas atgūšanas sistēmā, elektroniskā vai mehāniskā formā. Jūs nedrīkstat izmantot, kopēt, emulēt, dublēt, nomāt, īrēt, pārdot, modificēt, dekompilēt, demontēt, atkārtoti izstrādāt vai pārsūtīt mājaslapu, saturu, konkursus un/vai pakalpojumus vai to jebkuru daļu.

Īpašums

Satura, organizācijas, grafikas, dizaina, kompilācijas, magnētiskas tulkošanas, digitālās pārveides, programmatūras, pakalpojumu un citu tīmekļa vietnes, satura, konkursu un pakalpojumu lietu autortiesības tiek aizsargātas saskaņā ar attiecīgajiem autortiesību, pretrunīgo zīmju un citu īpašumtiesību (ieskaitot, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma) noteikumiem. Jūsu pasekļošana, izplatīšana, publicēšana vai pārdošana jebkuras veida tīmekļa vietnes, satura, konkursu un/vai pakalpojumu daļas tiek stingri aizliegta. Materiāla no tīmekļa vietnes, satura, konkursu un/vai pakalpojumu sistēmatisks atjaunošanas aukslējināšana automātiskā veidā vai jebkurā citā atlenciēšanas vai datu iegūšanas formātā, lai izveidotu vai kompilētu, tieši vai netieši, kolekciju, kompilāciju, datu bāzi vai direktoriju bez The Software rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Jūs nenokļūstat īpašumtiesības uz jebkāda satura, dokumenta, programmatūras, pakalpojumu vai citiem materiāliem, kas ir aplūkoti vai izmantojami caur tīmekļa vietni, saturu, konkursiem un/vai pakalpojumiem.

SAITAM PARĀDA AR HYPERKASĪTI, KO-BRANDINGU, “FRAMINGU” UN/VAI SAITAM ATSAUCĒŠANU IR AIZLIEGTS

Ja The Software nav izsacīgi pilnvarojis, neviens nedrīkst veidot hipersaiti uz tīmekļa vietni vai tās daļu (ieskaitot, bet ne tikai, logotipus, pretrunīgās zīmes, zīmolu būvējumus vai autortiesības aizsargātus materiālus) uz savu vietni vai tīmekļa vietni jebkuru iemeslu dēļ. Turklāt ir stingri aizliegts “iedaptot” tīmekļa vietni un/vai atsaucēt tās vienoto resursu atrašanās vietas norādi (URL) jebkurā komerciālā vai nekomerciālā medijā bez priekšējās, izsacīgās, rakstiskās The Software atļaujas. Jūs konkrēti piekrītat sadarboties ar tīmekļa vietni, lai izņemtu vai apturētu jebkādu šādu saturu vai aktivitāti. Jūs šeit atzīstat, ka jūs būsiet atbildīgi par jebkādiem un visiem ar to saistītiem zaudējumiem.

REDIĢĒŠANA, DZĒŠANA UN MODIFICĒŠANA

Atstājam tiesības pēc mūsu pašu ieskatiem rediģēt vai dzēst jebkurus dokumentus, informāciju vai citu saturu, kas parādās mājaslapā.

DEKLARĀCIJA

MĀJASLAPA, PAKALPOJUMI, KONTESTI, SATURS, JEBKURI TREŠO PUŠU PRODUKTI, KO JŪS VARAT SAŅEMT NO VIENAS NO MŪSU TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJĀM UN/VAI JEBKURI CITI PRODUKTI UN/VAI PAKALPOJUMI, KURUS JŪS VARAT PIERAKSTĪTIES CAUR MĀJASLAPU, TIEK SNIEGTS JUMS ‘KĀDI TIE IR’ UN ‘KĀDI TIE IR PIEEJAMI’ PAMATĀ, UN VISAS GARANTIJAS, GAN IZTĒLIJAMAS, GAN IESPĒJAMAS, TIEK IZSLĒGTAS PILNGADĪBAS, KAS ATBILSTOŠI PIEMĒROTĀM TIESĪBUSSISTĒMAI (TO SKAITĀ, BET NEIEROBEŽOJOTIES, GARANTIJU PAR PIRMSALDSEOJAMIEM PRETIEM, INTelektuālā Īpašuma NAVPIECĪTJUMU UN/VAI ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM). IT ĪPAŠI, BET NEKĀ IEROPJU, TheSoftware NEDEV POZITĪVU GARANTIJU, KA: (A) MĀJASLAPA, PAKALPOJUMI, KONTESTI, SATURS, JEBKURI TREŠO PUŠU PRODUKTI, KO JŪS VARAT SAŅEMT NO VIENAS NO MŪSU TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJĀM UN/VAI JEBKURI CITI PRODUKTI UN/VAI PAKALPOJUMI, KURUS JŪS VARAT PIERAKSTĪTIES CAUR MĀJASLAPU ATBILDĪS JŪSU PECIPIENTS.

ATTEIKUMS PAR BOJĀJUMU, KAS RADĪTS, LEJUPŅEMŠOT PROGRAMMAS

Apmeklētāji lejupielādē informāciju no tīmekļa vietnes uz savu risku. Programmatūra neuzņemas nekādu garantiju, ka šāda lejupielāde ir brīva no bojājošiem datora kodiem, ieskaitot, bet ne tikai, vīrusiem un tārpiem.

ATBILDĪBAS IEROBĒŽOJUMS

JŪS IZSKATĀMI SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA ProgrammatūrA NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU JUMS VAI JEBKURAM TREŠAJAM, PAR JEBKĀDAM TIEŠAM, NETIEŠAM, PIEDERĪGAM, ĪPAŠAM, SEKUNDĀRAM UN/VAI PIEMINEKĻIM IEKAUSAJAM BOJĀJUMAM, TO SKAITĀ, BET NEIEROBEŽOJOTIES AR PEĻŅAS, LABAS GANĪBAS, LIETOJUMA, DATU VAI CITIEM NEMATERIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM (PAT JA Programmatūru IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDA BOJĀJUMA IESPĒJU), PILNĪGĀKĀ APJOMĀ, KAS IR ATĻAUTS AR TIESĪBĀM: (A) TĪMEKLĪ VAI TĀS NEVARĒŠANAS IZNIEKOT VAI NEPAREIZU IZMANTOŠANU, PAKALPOJUMU, KONTESTU, SATURA, JEBKĀDU TREŠĀS PUSES PRODUKTU, KO JŪS VARAT SAŅEMT NO VIENA NO MŪSU TREŠĀS PUSES PRODUKTU SNIEDZĒJIEM, UN/VAI JEBKĀDIEM CITIEM PRODUKTIEM UN/VAI PAKALPOJUMIEM, KO JŪS VARAT PIERAKSTĪTIES TĪMEKLĪ; (B) VIETNEI PIEEJAMO PREČU UN PAKALPOJUMU AIZSTĀŠANAS IEGĀDES IZMAKSĀM, KAS RODAS NO JEBKURĀM PRECĒM, DATIEM, INFORMĀCIJĀM UN/VAI PAKALPOJUMIEM, KO IR LABIETIEKĒJUŠI VAI IEGUVUŠI NO TĪMEKLĪ AIZVESTĀM VAI PAŃEMTĀM, KĀ ARĪ NO JEBKĀDĀM CAUR TO VEIKTĀM DARĪBĀM; (C) NEKVALIFIKĀCIJAI KONTESTIEM, PAKALPOJUMIEM VAI TREŠO PUŠU PRODUKTIEM NO MŪSU TREŠO PUŠU PRODUKTU SNIEDZĒJIEM VAI KOPĪGĀPĒJAM ATRAUPEŠANAI NO TIEM PAŠIEM;

KOMPENSĀCIJA

Jūs piekrītat kompensēt un aizsargāt TheSoftware, katru no viņu vecākiem, meitas uzņēmumiem un meitas sabiedrībām, kā arī katru no viņu attiecīgajiem biedriem, amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem, kopīgiem zīmoliem un/vai citiem partneriem pret jebkādiem prasībām, izdevumiem (ieskaitot saprātīgus juridisko padomu izmaksas), zaudējumiem, prasībām, izmaksām, pieprasījumiem un/vai spriedumiem, kas izriet no jebkura trešās puses dēļ vai saistībā ar: (a) jūsu vietnes, pakalpojumu, saturu un/vai ieeju jebkurā konkursā izmantošanu; (b) jūsu līguma pārkāpumu; un/vai (c) jūsu citu indivīda un/vai juridiskas personas tiesību pārkāpumu. Šīs punkta noteikumi ir TheSoftware, katras no viņu vecākiem, meitas uzņēmumiem un/vai meitas sabiedrībām, kā arī katras no viņu attiecīgajām amatpersonām, direktoriem, locekļiem, darbiniekiem, aģentiem, akcionāriem, licences ieguvējiem, piegādātājiem un/vai juriskonsultiem labā. Katrai no šīm personām un juridiskajām personām ir tiesības uzskatīt un īstenot šos noteikumus tieši jūsu ziņā.

TREŠO PUŠU MĀJAS LAPAS

Vietne var piedāvāt saites uz un/vai atsauces uz citām interneta vietnēm un/vai resursiem, tostarp, bet ne tikai, tiem, kas pieder un tiek darbināti trešo pušu nodrošinātājiem. Tā kā TheSoftware nav kontroles pār šādam trešo pušu vietnēm un/vai resursiem, jūs šeit atzīstat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs par šādu trešo pušu vietņu un/vai resursu pieejamību. Turklāt TheSoftware neatsaucas vai nav atbildīgs par jebkādiem noteikumiem un nosacījumiem, konfidencialitātes politikām, saturu, reklāmu, pakalpojumiem, produktiem un/vai citiem materiāliem, kas ir pieejami šādās trešo pušu vietnēs vai resursos, vai par jebkādu no tām izrietošiem zaudējumiem un/vai zaudējumiem.

PRIVĀTUMA POLITIKA/VIZĪTĒJO INFORMĀCIJA

Vietnes izmantošana un visi jūsu komentāri, atsauksmes, informācija, reģistrācijas dati un/vai materiāli, ko iesniedzat vietnes saistībā vai ar to, ir pakļauti mūsu privātuma politikai. Mēs paturam tiesības izmantot visas jūsu vietnes izmantošanas ziņas un jums sniegtās visu citu personu identificēšanai izmantojamās informācijas, atbilstoši mūsu privātuma politikas noteikumiem. Lai apskatītu mūsu privātuma politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Jebkura mēģinājuma no jebkuras personas, neatkarīgi no tā, vai tā ir TheSoftware kliente, kaitēt, sabojāt, traucēt, vandāliski izturēties pret vietnes darbību vai citādi iejaukties tā darbībā, uzskatās par noziedzīgu un civiltiesisku pārkāpumu, un TheSoftware rūpīgi izmantos visus likumā pieļaujamos līdzekļus un tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret jebkuru noziedzīgu indivīdu vai organizāciju.

LIKUMA/VENEZIA IZVĒLE

Jebkādu strīdu, kas saistīti ar nolīgumu vai izriet no tā, risināšana notiks un tiks skaidrota saskaņā ar Igaunijas likumiem (neņemot vērā tiesu konflikta principus). Izsniegtais tiesas spriedums būs galīgs un spēkā esošs attiecībā uz abām pusēm, un par to varēs ievest jebkurā kompetentā jurisdikcijas tiesā. Nekas šeit nedrīkst tikt interpretēts kā tiesību izslēgšana no kādas puses, lai aizsargātu tās tiesības, līdz izskanēšanai arbitražā. Likuma ietvaros jūs apstiprināt, ka nepaņemsit līdzdalību nevienā klasifikācijas prasību iesniegšanā, strīdā vai kontroversijā pret TheSoftware, tās juridiskajiem pārstāvjiem, afiliātēm, meitasuzņēmumiem, vecākiem uzņēmumiem, aģentūrām un to attiecīgajiem locekļiem, amatpersonām, vadītājiem, darbiniekiem un aģentiem. Jūs apstiprināt, ka pieņemsiet injunkciju izsniegšanu, lai apturētu šādu prasību iesniegšanu pilnībā vai izņemtu jūs no lietas dalībnieku saraksta.