The Software SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS SVARBU – PERSKAITYKITE

Dėkojame, kad apsilankėte tinklalapyje (toliau – „Svetainė“), kuriame rado nuorodą į šias Naudojimo sąlygas (toliau – „Svetainė“). Svetainė yra TheSoftware internetinė nuosavybė (toliau – „TheSoftware“, „mes“ ir „mūsų“). Sutinkate visiškai laikytis šių TheSoftware Svetainės Naudojimo sąlygų (toliau – „Naudojimo sąlygos“), kai: (a) turite prieigą prie Svetainės; (b) užsiprenumeruojate naujienlaiškį arba aptarnavimą paštu arba užklausiate informacijos Svetainės pagalba (toliau – „Prenumeratos paslaugos“); (c) užsiregistruojate dalyvauti TheSoftware nuolaidų akcijose, konkursuose ir/ar loterijose, kurias nuolat siūlo TheSoftware (toliau – „Konkursas“); (d) prisijungiate arba bandote prisijungti prie partnerystės programos ar kitos narystės organizacijos, pateikiamos Svetainėje (toliau – „Narystės paslaugos“); ir/arba (e) per Svetainę užsisakote produktą ir/ar paslaugą (toliau – „Tiekėjo paslaugos“, ir kartu su Prenumeratos paslaugomis ir Narystės paslaugomis – „Paslaugos“). TheSoftware privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“), nuostatai, taikomi kiekvienam konkursui, TheSoftware pirkimo sutartys (toliau – „Pirkimo sutartys“), TheSoftware narystės sutartys (toliau – „Narystės sutartys“), taip pat bet kokie kitos veiklos taisyklės, politikos, kainų tvarkaraščiai ir kiti papildomi sąlyginiai ar dokumentai, kurie gali būti publikuojami laikui bėgant, yra išreiškiamos įtraukiamos šiuo dokumentu nuoroda (toliau – „Sutartis“). Raginame atidžiai perskaityti visus Sutarties sąlygus. Jeigu visiškai nesutinkate su visomis sutarties sąlygomis, neturite teisės naudotis Paslaugomis ir/arba Svetaine jokiu būdu ar forma.

TheSoftware AIŠKIAI ATMETA PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS IR/ARBA PASLAUGŲ BET KOKIO ASMENS, KURIUO TAIKOMAS 1998 M. KOPA, KAI JI BUVO PATAISYTA (toliau – „KOPA“). TheSoftware PASILIEKA TEISĘ ATMETI ASMENIUI PRIEIGĄ PRIE PASLAUGŲ IR/ARBA SVETAINTĖS, SAVO VIENOREM SPROGUIAIS.

SUTARTIES TAIKYMO IR KEITIMO APIMTIS

Jūs sutinkate su sąlygomis, numatytomis Sutartyje, dėl Jūsų tinklapio naudojimo. Sutartis sudaro visą ir vienintelę sutartį tarp Jūsų ir TheSoftware dėl Jūsų tinklapio naudojimo ir panaikina visas anksčiau sudarytas ar šiuo metu galiojančias sutartis, pareiškimus, garantijas ir/ar supratimus dėl tinklapio. Sutartį galime nuo laiko pakeisti nuožiūra, be konkrečaus pranešimo Jums. Naujausia sutartis bus paskelbta tinklalapyje ir Jūs turėtumėte perskaityti Sutartį prieš naudodami tinklapį. Tęsiant Jūsų tinklapio ir/ar paslaugų naudojimą, Jūs įsipareigojate laikytis visų sąlygų, nurodytų Sutartyje, galiojančių tuo metu. Todėl turėtumėte reguliariai tikrinti šį puslapį dėl atnaujinimų ir/ar pakeitimų.

REIKALAVIMAI

Tinklalapiu ir paslaugomis gali naudotis tik asmenys, galintys sudaryti teisėtai privalomus sutartinius santykius pagal taikomąją teisę. Tinklalapis ir paslaugos neįgalinti asmenims, nepasiekusiems aštuonioliktosios (18-osios) amžiaus. Jeigu Jūs esate nepasiekęs aštuonioliktosios (18-osios) amžiaus, neturite teisės naudotis ir/ar prisijungti prie tinklapio ir/ar paslaugų.

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Prenumeratos paslaugos

Laikantis Sutarties sąlygų, užsiregistravęs svetainėje ir gavęs patvirtinimą nuo „TheSoftware“, galite gauti arba bandyti gauti už mokestį arba nemokamai Prenumeratos paslaugas. Prenumeratos paslaugos suteiks jums el. laiškų turinį, tekstą ir kitus medžiagų („Prenumeruojamas turinys“) kataloge esančius „TheSoftware“ ir trečiųjų šalių tiekėjų („Trečiųjų šalių tiekėjai“) teikiamus internetinio marketingo projektus. Jei norite nutraukti Prenumeruojamo turinio gavimą, paprasčiausiai parašykite mums adresu [email protected]. Prenumeruojamas turinys gali būti sudarytas iš komentarų, nuomonės ir/arba kitos medžiagos, kurią teikia „TheSoftware“ ir Trečiųjų šalių tiekėjai ir kuria negalima būtinai pasitikėti. Naudokitės atsargiai, sveiku protu ir saugumu naudodamiesi Prenumeruojamu turiniu ir/arba Prenumeratos paslaugomis. Sutinkate, kad „TheSoftware“ neprisiima jokių įsipareigojimų ir neatstovauja jokios atsakomybės jums dėl tokio Prenumeruojamo turinio. „TheSoftware“ nepateikia garantijų arba patvirtinimų, jog Prenumeruojamas turinys, teikiamas kartu su Prenumeratos paslaugomis, yra tikslus, išsamus arba tinkamas.

Narystės paslaugos

Pagal Sutarties ir Narystės sutarties sąlygas, užsiregistravęs svetainėje, sutikęs su Narystės sutartimi ir gavęs patvirtinimą nuo „TheSoftware“, galite gauti arba bandyti gauti už mokestį arba nemokamai Narystę viename iš skirtingų Narystės programų, kurias siūlo MTS Advertise OU. Norėdami gauti Narystės sutarties kopiją, apsilankykite tinklalapyje, skirtame konkrečiai Narystei. „TheSoftware“ Narystės programos leis jums gauti prieigą prie turinio, teksto ir kitos medžiagos („Narių turinys“ ir kartu su Prenumeruojamu turiniu, „Turinys“), kurie teikiami „TheSoftware“ ir kai kuriais trečiųjų šalių teikėjų, siekiant padėti Narystės programų dalyviams jų internetiniuose marketingo projektuose. Narių turinys gali būti sudarytas iš komentarų, nuomonės ir kitos medžiagos, teikiamo „TheSoftware“ trečiųjų šalių tiekėjų ir kuria negalima būtinai pasitikėti.

Pardavėjo paslaugos

Atlikdami atitinkamas pirkimo užsakymo formas, galite įsigyti arba bandyti įsigyti tam tikrų prekių ir/ar paslaugų iš svetainės. Svetainėje pateiktos prekės ir/ar paslaugos gali turėti aprašus, kurie yra teikiami tiesiogiai trečiosios šalies tiekėjų gamintojų ar platintojų. TheSoftware nesako ar nesuteikia jokių garantijų, kad tokie daiktų aprašai yra tikslūs arba išsamūs. Suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware nėra atsakingas arba prisiima jokios atsakomybės jūsų neįgalioms gauti prekes ir/ar paslaugas iš svetainės ar bet kokiam ginčui su produkto pardavėju, platintoju ir galutiniais vartotojais. Suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware neatsako jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už reikalavimus, susijusius su bet kokia Svetainėje siūloma preke ir/ar paslauga.

Bendras

Informacija, kurią turite pateikti, registravimosi paslaugoms, gali apimti, be apribojimų, šią informaciją: (a) jūsų pilnas vardas; (b) įmonės pavadinimas; (c) el. pašto adresas; (d) pašto adresas (ir mokėjimo adresas, jei skiriasi); (e) namų telefono numeris; (f) darbo telefono numeris; (g) faksas; (h) kredito kortelės informacija; ir/ar (i) bet kokia kita informacija, prašoma atitinkamoje registracijos formoje („Paslaugos registracijos duomenys“).

Nepaisant aiškiai kitaip nenurodyto, bet kokie ateities pasiūlymai, pateikiami jums svetainėje ir papildo esamas svetainės funkcijas ar kitaip išplečia jas, bus taikomi Sutarčiai. Suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware nėra atsakingas arba prisiima jokios atsakomybės dėl jūsų negalėjimo naudotis ir/ar kvalifikuotis paslaugoms. Suprantate ir sutinkate, kad TheSoftware neatsako jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokius paslaugų ar kitų produktų modifikavimus, sustabdymus ar nutraukimus.

KONKURSAI

Laiku nuo laiko „TheSoftware“ teikia akcinius prizus ir kitus apdovanojimus per konkursus. Pateikdami tikrą ir tikslų informaciją, susijusią su taikomais konkursų registracijos formomis, ir sutikdami su kiekvienam konkursui taikomomis oficialiomis konkursų taisyklėmis, galite dalyvauti konkursuose ir turėti galimybę laimėti akcinius prizus, siūlomus kiekviename konkurso etape. Norėdami dalyvauti svetainėje skelbiamuose konkursuose, privalote pirmiausia visiškai užpildyti taikomąjį registracijos formą. Sutinkate pateikti tikrą, tikslų, dabartinį ir visapusišką konkursų registracijos duomenį.

TEIKIAMAS LEIDIMAS

Naudodamiesi svetaine jūs kaip vartotojas gausite neekskluzyvinį, negalinčią būti perleistą, atšaukiamą ir ribotą licenciją, kad galėtumėte pasiekti ir naudoti svetainę, turinį ir susijusią medžiagą, laikantis sutarties sąlygų. „TheSoftware“ bet kuriuo metu gali nutraukti šią licenciją bet kokiu tikslu. Savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui galite naudoti svetainę ir jos turinį viename kompiuteryje. Jokios svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų dalies negalima reprodukuoti jokiomis formomis arba integruoti jokiose informacijos gavimo sistemose, elektroninėse arba mechaninėse. Venkite naudoti, kopijuoti, emuliuoti, klonuoti, nuomoti, išnuomoti, parduoti, keisti, dekompiliuoti, išardyti, atvirkščiai inžineruoti ar perduoti svetainę, turinį, konkursus ir/ar paslaugas ar bet kurią jų dalį.

AUTORINĖS TEISĖS

Turinys, organizacija, grafinis vaizdas, dizainas, kompiliacija, magnetinė vertimui, skaitmeninė konversija, programinė įranga, paslaugos ir kiti su svetaine, turiniu, konkursais ir paslaugomis susiję klausimai yra apsaugoti pagal taikomus autorių teises, prekių ženklų ir kitas nuosavybines (įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės) teises. Jūs draudžiami kopijuoti, platinti, publikuoti ar parduoti bet kurį svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų dalį. Draudžiama sistemingai išimti medžiagą iš svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų naudojant automatinius būdus arba bet kokią kitą priemonę, kurią siekiama sukurti ar kompiliuoti, tiesiogiai ar netiesiogiai, kolekciją, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą, negavus raštiškos leidimo iš TheSoftware. Jūs neįgyjate nuosavybės teisių prie bet kurio turinio, dokumento, programinės įrangos, paslaugų ar kitų medžiagų, rodomų svetainėje, turinyje, konkursuose ir/ar paslaugose.

NUORODOS Į SVETAINĘ, KOBRANDINGAS, “IŠDAIGŲ VYRIMAS” IR/AR SVETAINĖS ŠALTINIO PAVADINIMO PERRAŠYMAS DRAUDŽIAMI

Nebuvo išreiškia TheSoftware leidimo, jokiu atveju niekas negali įterpti hiper nuorodų į svetainę ar jos dalis (įskaitant, bet neapsiribojant logotipus, prekių ženklus, prekiavimo ženklus arba autorių teisiniais klausimais apsaugotas medžiagas) į savo svetainę ar interneto vietą be jokios priežasties. Be to, “išdaigos vyrimas” svetainėje ir/ar paminėjimas Sutartinio vienos autorių teisių resursų vietos (“URL”) bet kokiame komerciniame ar nekomerciniame leidinyje be TheSoftware išankstinio, išreikšto, raštiško leidimo griežtai draudžiami. Jūs aiškiai sutinkate bendradarbiauti su svetaine, kad šalinimo ar nutraukimo, jei taikoma, veiksmą. Jūs čia yra pripažintas prisiimantis atsakomybę už visus susijusius su tuo padarinius.

REDAGAVIMAS, TRINIMAS IR KEITIMAS

Mes pasiliekame teisę pagal savo nuožiūrą redaguoti ir (arba) ištrinti bet kokius dokumentus, informaciją ar kitą turinį, pasirodantį svetainėje.

ATITRAUKIMAS

SVETAINĖ, PASLAUGOS, VARŽYBOS, TURINYS, BET KOKIOS TREČIOSIOS ŠALIES PRODUKTAI, KURIUOS JUMS GALI PATEIKTI VIENAS IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIES TIEKĖJŲ, IR (ARBA) BET KOKI KITI PRODUKTAI IR (ARBA) PASLAUGOS, KURIAS GALITE PRAŠYTI SVEATAINĖJE, TEIKIAMI JUMS ‘KAIP YRA’ IR ‘KAIP PASTOVUS’ PAGALBOS VERTĖS IR PASTABA YRA ATMESTI IŠSAMIAUSIU APIMTIES, KAIP NURODYTA TAISOMOJO DEIFKALPIO TEISEI (ĮSKAITANT, BET NEAPRIBOTAI, PRETENDENTŲ NEILTOS TURTO TEISĖS NEIŠIMPULITĖS IR (ARBA) TINKAMUMAS KONKREČIAM TIKSLUI). YPATINGAI, BET NE KAIP RIBOTYBĖ, TheSoftware NEIŠAJORUOJA, KAD: (A) SVETAINĖ, PASLAUGOS, VARŽYBOS, TURINYS, BET KOKIOS TREČIOSIOS ŠALIES PRODUKTAI, KURIUOS JUMS GALI PATEIKTI VIENAS IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIES TIEKĖJŲ, IR (ARBA) BET KOKI KITI PRODUKTAI IR (ARBA) PASLAUGOS, KURIAS GALITE PRAŠYTI SVEATAINĖJE ATITINKA JŪSŲ REIKALAVIMUS;

ATSISAKYMAS UŽ ATSIUNTIMO SUKELTĄ ŽALĄ

Svetainės lankytojai atsiunčia informaciją iš Svetainės savo rizika. Programinė įranga neprisiima jokios garantijos, kad tokie atsiuntimai yra be apžeidžiančių kompiuterio kodų, įskaitant, bet neapsiribojant virusais ir kirminais.

NAUDOJIMO APRIEŠINIMO NUOSTATA

IŠREIŠKIAI SUPRANTA IR SUTINKA, KAD TheSoftware NEBŪTŲ ATSIRIBOJE NUO JŪS AR BET KURIO TREČIOJO ASMENS UŽ BET KOKIŲ TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATISTATINIO, YPAČIŲ, BUKLĖS IR (ARBA) PRAKILNIŲ NUOSTOLIŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PELNO, PAGARBOS, NAUDOJIMOSI, DUOMENŲ AR KITŲ NESVIRIŲ NUOSTOLIŲ (NET JEI TheSoftware BUVO INFORMUOTAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMĄSI), TEISĖS AKTAIS, PILNIA PAGALBA PAGAL ĮSTATYMĄ: (A) NAUDOJIMAS ARBA NEĮGALĖJIMAS NAUDOTIS SVETAINE, PASLAUGOMIS, KONKURSAIS, TURINIU, BET KOKIOMIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAIS, KURIUS GALBŪT GAUSITE IŠ VIENO IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TIEKĖJŲ, IR (ARBA) BET KURIE KITI PRODUKTAI IR (ARBA) PASLAUGOS, KURIAS GALBŪT UŽSISAKYSITE PER SVETAINĘ; (B) ANALOGINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO KAIP REZULTATO IŠ BET KOKIŲ PREKIŲ, DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR (ARBA) PASLAUGŲ, ĮSIGYTŲ IŠ ARBONTO IŠ ARBONO; (C) NEKVALIFIKUOTI KONKURSAMS, PASLAUGOMS AR TREČIOSIOS ŠALIES PRODUKTAMS NUO BET KURIO IŠ MŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TIEKĖJŲ AR BET KOKIO VĖLESNIO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTO NEPATEIKIMO.

ATLYGINIMAS UŽ NUOSTOLIUS

Jūs sutinkate atlyginti ir ginčyti Taisybės programinės įrangos, kiekvieną jų tėvus, padalinius ir susijusias įstaigas, ir kiekvieną jų atskirus narius, pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus, bendradarbius ar kitus partnerius, nuo bet kokių ir visų reikalavimų, išlaidų (įskaitant pagrįstas advokatų išlaidas), žalos, bylų, išlaidų, reikalavimų ir/ar nuosprendžių, pateikiamų tretiesiems asmenims dėl: (a) jūsų naudojimosi svetaine, paslaugomis, turiniu ir/ar dalyvavimo jokioje konkursuose; (b) jūsų Taisybių pažeidimo; ir/arba (c) jūsų pažeidimo kitos individualios ir/ar juridinės asmenų teisių. Šio skirsnio nuostatos yra naudai Taisybės programinei įrangai, kiekvienam jų tėvui, padaliniui ir/ar susijusioms įstaigoms, bei kiekvienam jų atskirai pareigūnui, direktoriui, nariui, darbuotojui, agentui, akcininkui, licencijos turėtojui, tiekėjui ir/ar advokatui. Kiekvienas iš šių asmenų turi teisę griežtai primesti ir įgyvendinti šias nuostatas tiesiogiai prieš jus savo vardu.

TRETIEJI ŠALIES SVETAINĖS

Svetainė gali siūlyti nuorodas į kitas internetines svetaines ir/arba siūlyti daryti nuorodas į jas, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiosioms šalims priklausančias svetaines ir/arba išteklius. Kadangi Taisybės programinė įranga neturi jokios kontrolės tokių trečiųjų šalių svetainių ir/arba išteklių atžvilgiu, jūs čia ir patvirtinate bei sutinkate, kad Taisybės programinė įranga neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir/arba išteklių prieinamumą. Be to, Taisybės programinė įranga nepritaria ir neatsako už jokią ir/arba bet kokias sąlygas ir nuostatas, privatumo politiką, turinį, reklamą, paslaugas, produktus ir/arba kitus medžiagas, esančias ar pasiekiamas iš tokių trečiųjų šalių svetainių ar išteklių, arba už bet kokias iš to gautas žalas ir/ar nuostolius.

PRIVATUMO POLITIKA/LANKYTOJO INFORMACIJA

Svetainės naudojimas ir visi komentarai, grįžtamasis ryšys, informacija, registracijos duomenys ir/ar medžiagos, kurias jūs pateikiate per ar asocijuodami su svetaine, priklauso mūsų Privatumo politikai. Pasiilgime teisę naudoti visą informaciją, susijusią su jūsų svetainės naudojimu, ir bet kurią kitą jūsų pateiktą asmeniškai atpažįstamą informaciją, laikantis mūsų Privatumo politikos nuostatų. Norėdami peržiūrėti mūsų Privatumo politiką, spauskite čia.

Bet koks individualus, ar jis TheSoftware klientas ar ne, bandymas pažeisti, sunaikinti, kištis, nusigręžti ir/ar kitaip trukdyti tinklalapio veikimui yra baudžiamosios ir civilinės teisės pažeidimas, ir TheSoftware ryžtingai sieks visų priemonių šiuo klausimu prieš kiekvieną nusižengusį asmenį ar subjektą pilnai laikydamasis įstatyminėms ir teisingumo gynimo galimybėms.

TEISĖS IR VENUE PASIRINKIMAS

Bet kokie šios sutarties kilę ginčai bus tvarkomi ir interpretuojami vadovaujantis Estijos įstatymais (nesilaikant konfliktų teisės principų). Bet koks priimtas sprendimas tarp šalių bus galutinis ir neginčijamas, ir dėl jo gali būti priimta sprendimas bet kurioje kompetentingos jurisdikcijos teisme. Nieko, kas įrašyta čia, negali būti interpretuojama kaip draudimas kuriai nors šaliai siekti atsarginio teisiškaus apsaugos, norint apginti savo teises laukiant arbitražo sprendimo. Taip, kaip leidžia įstatymai, jūs sutinkate, kad neieškosite jokio kolektyvinio ieškinio dėl jokios bylos, ginčo ar diskusijos, kurią galėtumėte turėti prieš TheSoftware, jų teisinius atstovus, filialus, dukterines bendroves, valdytojus, agentūras ir jų atitinkamus narius, pareigūnus, direktorius, darbuotojus ir agentus. Jūs sutinkate, kad gali būti taikoma teistrinių priemonių uždrausti tokį ieškinį ar jus pašalinti iš bylos.