Tarkvara VEEBISAITIDE KASUTAMISREEGLID OLULINE – PALUN LOE

Täname külastamast veebisaiti („Veebisait“), kust leidsite lingi nendele Kasutamistingimustele („Veebisait“). Veebisait on TheSoftware’i, tervikuna nimetatud ka „TheSoftware“, „meie“ ja „meie“, Interneti omand.

TheSoftware LÜKKAB KINDLALT TAGASI JUURDEPÄÄSU VEEBISAITILE JA/VÕI TEENUSTELE IGALE ISIKULE, KEDA KAITSEB 1998. AASTAL MUUDETUD LAPSE INTERNETI PRIVAATSUSSEADUS („COPPA“). TheSoftware JÄTAB ENDALE ÕIGUSE TEENUSTELE JA/VÕI VEEBISAITILE JUURDEPÄÄSU LÜKATA TAGASI, OMA AINULISEL JA EKSKLUSIIVSEL OTSUSLIKUL ARVAMUSEL.

KOKKULEPPE ULATUS JA MUUTMINE

Nõustute Tingimuste ja lepinguga, mis käsitlevad teie kasutamist veebisaidil. Leping moodustab teie ja TheSoftware’i vahelise ainusõigusliku kokkuleppe teie veebisaidi kasutamise kohta ja tühistab kõik eelnevalt sõlmitud või kaasajal sõlmitud kokkulepped, esindused, garantiid ja/või arusaamad veebisaidi kohta. Võime Lepingut aeg-ajalt oma ainuotsusega muuta, ilma et täidame teid eraldi teavitades. Viimane Leping postitatakse veebisaidile ja peaksite enne veebisaidi kasutamist Lepingu üle vaatama. Jätkates veebisaidi ja/või teenuste kasutamist, nõustute käesoleva Lepingu tingimustega ja sätetega, mis kehtivad sel ajal. Seetõttu peaksite selle lehe värskenduste ja/või muudatuste kohta regulaarselt kontrollima.

NÕUDED

Veebisait ja teenused on saadaval ainult isikutele, kes saavad rakendatava õiguse alusel sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid. Veebisait ja teenused ei ole mõeldud kasutamiseks alla kaheksateist (18) aasta vanustele isikutele. Kui olete alla kaheksateist (18) aasta vanune, ei ole teil lubatud veebisaiti ja/või teenuseid kasutada ja/või juurde pääseda.

TEENUSTE KIRJELDUS

Tellijate teenused

Kooskõlas lepingutingimustega saate registreeruda veebisaidil ja TheSoftware’i heakskiidul saate tasu eest või tasuta saada Tellijate teenuseid. Tellijate teenused annavad teile e-kirja sisu, teksti ja muud materjali (“Tellijate sisu”), mis on seotud TheSoftware’i ja selle kolmandate osapoolte partnerite (“kolmandad osapooled”) poolt pakutava veebiminega. Kui soovite Tellijate sisu vastuvõtmist lõpetada, saatke meile lihtsalt e-kiri aadressile [email protected]. Tellijate sisu sisaldab kommentaare, arvamusi ja/või muid materjale, mida pakub TheSoftware ja kolmandad osapooled, ning nendele ei pruugi tingimata loota. Kasutage Tellijate sisu või Tellijate teenuste kasutamisel ettevaatust, mõistlikkust ja turvalisust. Olete nõus, et TheSoftware ei kanna Teile seoses sellise Tellijate sisuga mingeid kohustusi ega kannata Teile seoses sellega mingeid kohustusi ega vastutust. TheSoftware ei kinnita ega garanteeri, et Tellijate teenustega seotud Tellijate sisu on täpne, täielik või sobiv.

Liikmete teenused

Lepingu ja Liikmete lepingu tingimuste kohaselt saate registreeruda veebisaidil, nõustuda Liikmete lepinguga ja TheSoftware’i heakskiidul saate tasu eest või tasuta omandada MTS Advertise OU pakutavate erinevate liikmesprogrammide ühe liikmesuse. Liikmete lepingu koopia saamiseks külastage palun konkreetse liikmeprogrammi veebisaiti. TheSoftware’i liikmeõiguse programmide abil saate ligipääsu sisule, tekstidele ja muudele materjalidele (“Liikmete sisu” ja koos ka Tellijate sisuga “Sisu”) TheSoftware’i ja teatud kolmandate osapoolte pakutud materjale, mis on mõeldud liikmete veebimüügiettevõtete abistamiseks. Liikmete sisu sisaldab kommentaare, arvamusi ja muid materjale, mida pakuvad TheSoftware’i kolmandad osapooled ning nendele ei pruugi tingimata kindel olla.

Teenuste pakkujad

Vajalike ostutellimuste vormide täitmisega saate saada või proovida saada teatud tooteid ja/või teenuseid veebisaidilt. Veebisaidil kuvatavad tooted ja/või teenused võivad sisaldada kirjeldusi, mida pakuvad otse kolmandate osapoolte tootjate või nende jaemüüjate tootjad. Tarkvara ei kinnita ega taga, et selliste esemete kirjeldused on täpsed või täielikud. Mõistate ja nõustute, et tarkvara ei vastuta mingil viisil teie võimaluse eest saada tooteid ja/või teenuseid veebisaidilt ega mistahes vaidluse eest toote müüja, levitaja ja lõppkasutajaga. Mõistate ja nõustute, et tarkvara ei vastuta teile ega mistahes kolmandale osapoolele mistahes nõude eest seoses veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenustega.

Üldine

Teenustele registreerumisega seotud teabe hulka võib kuuluda ilma igasuguse piiranguta järgmine: (a) teie täisnimi; (b) ettevõtte nimi; (c) e-posti aadress; (d) postiaadress (ja vajaduse korral arveldusaadress); (e) kodutelefoninumber; (f) töötelefoninumber; (g) faksinumber; (h) krediitkaardi andmed; ja/või (i) mis tahes muu teave, mida nõutakse vastavalt registreerimisvormile („Teenuse registreerimise andmed“).

Kui vastupidist pole selgesõnaliselt öeldud, siis mis tahes tulevased pakkumised, mis on teil veebisaidil saadaval ning täiendavad või muul moel täiustavad veebisaidi praeguseid funktsioone, kuuluvad lepingu reguleerimisalasse. Mõistate ja nõustute, et tarkvara ei vastuta mingil viisil teie võimaluse eest kasutada või kvalifitseeruda teenustele. Mõistate ja nõustute, et tarkvara ei vastuta teile ega mistahes kolmandale osapoolele mis tahes teenuste või muu toote muutmise, peatamise või lõpetamise eest.

VÕISTLUSED

Aeg-ajalt pakub TheSoftware reklaamimisauhindu ja muid auhindu võistluste kaudu. Täites vastava võistluste registreerimise vormi kohta tõese ja täpse teabega ning nõustudes iga võistluse kohta kehtivate ametlike võistluseeskirjadega, saate osaleda võimaluse korral igas võistluses pakutavate reklaamipreemiate võitmiseks. Võistlustele, mis on esitatud veebisaidil, sisenemiseks peate kõigepealt täielikult täitma vastava sisenemisvormi. Nõustute esitama tõese, täpse, praeguse ja täieliku võistluse registreerimise andmed.

LITSENTSI ANDMINE

Veebisaidi kasutajana antakse teile mitteeksklusiivne, mittetransferitav, tühistatav ja piiratud litsents juurdepääsuks ja veebisaidi, sisu ning sellega seotud materjalide kasutamiseks vastavalt lepingule. TheSoftware võib selle litsentsi igal ajal lõpetada mistahes põhjusel. Tohib kasutada veebisaiti ja sisu ainult ühel arvutil oma isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Veebisaidi, sisu, võistluste ja/või teenuste ühtegi osa ei tohi mingis vormis reprodutseerida ega integreerida ühtegi teabekäitlusseadmesse, elektroonilisse või mehaanilisse. Te ei tohi kasutada, kopeerida, jäljendada, kloonida, rentida, rendile anda, müüa, muuta, dekompileerida, lahti monteerida, pöördühendada või üle kanda veebisaiti, sisu, võistlusi ja/või teenuseid ega nende osa.

Õigused

Veebisaidi, sisu, võistluste ja teenustega seotud sisu, korraldus, graafika, kujundus, kompileerimine, magnetiline tõlkimine, digitaalne teisendamine, tarkvara, teenused ja muud sellega seotud küsimused on kaitstud kehtivate autoriõiguste, kaubamärkide ja muude omandiõiguste (sh intellektuaalomandi) kaitse all. Veebisaidi, sisu, võistluste ja/või teenuste mõne osa kopeerimine, edastamine, avaldamine või müük on rangelt keelatud. Materjali süstemaatiline tagastamine veebisaidilt, sisult, võistlustelt ja/või teenustelt automatiseeritud vahendite abil või muul viisil (nt kraapimine või andmete ekstraheerimine) kogu, kompilatsiooni, adtbaasi või kataloogi loomiseks otse või kaudselt ilma TheSoftware’ilt kirjaliku loata on keelatud. Te ei saa omandiõigusi ühelegi veebisaidi, sisu, dokumendi, tarkvara, teenuste või muude veebisaidi, sisu, võistluste ja/või teenuste kaudu kuvatavate materjalide suhtes.

VEEBISAITILE VIITAMINE, KAUBANDUS, “RAAMISTAMINE” JA/VÕI VEEBISAIDI VIITAMINE ON KEELATUD

Kui TheSoftware pole väljendusõigust andnud, ei tohi keegi selle veebisaidiga või selle osadega (sh logo, kaubamärgid, kaubamärgid või autoriõigusega kaitstud materjalid) hüperlinke luua oma veebisaidile ega veebikohale mingil põhjusel. Lisaks on TheSoftware’i eelneva kirjaliku loata rangelt keelatud raamida veebisaiti ja/või viidata veebiaadressile (“URL”) kommertsvõi mittetulunduslikus meedias. Te nõustute spetsiaalselt koostööd tegema veebisaidiga, et eemaldada või lõpetada selline sisu või tegevus. Te tunnistate siinkohal, et vastutate sellisega seotud kõigi kahjude eest.

EDITIMINE, KUSTUTAMINE JA MUUTMINE

Jätame endale õiguse oma ainuvolituses muuta ja/või kustutada veebisaidil ilmuvaid dokumente, teavet või muid sisu.

VÄLJAVÕTE

VEEBISAIT, TEENUSED, VÕISTLUSED, SISU, ÜKS MEIE KOLMANDATELT PALJUSID TEVADELT VÕITE SAADA KOLMANDATEST TARNEPAKKUJATEST JA/VÕI MIS TAHES MUUST TOOTEST JA/VÕI TEENUSEST, MIDA VÕITE TAOTLEDA VEEBISAIDI KAUDU, ON TEIE KASUTADA „SELLISENA NAGU ON“ JA „NAGU SAADAVAL“ ALUSLATI JA KÕIK GARANTIID, OLMAS JA IMPLITSIITSED, ON TÄIELIKULT VÄLISTATUD KOHALDUVA SEADUSE KÕIKIDES MÄÄRUSES (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRDUDES, KÕIKIDE KAUPLEMISE, TEADMATA MÕISTE, NING/VÕI KINDLA EESMÄRGI SAAMISE GARANTIID); VÕLAKIRJADENA: THEWEBSITE, TEENUSED, VÕISTLUSED, SISU, ÜKS MEIE KOLMANDATELT PALJUSID TEVADELT VÕITE SAADA KOLMANDATEST TARNEPAKKUJATEST JA/VÕI MIS TAHES MUUD TOTID JA/VÕI TEENUSED, MIDA VÕITE TAOTLEDA VEEBISAITI KAUDU EI VASTA TEIE NÕUETELE.

HOIATUS ALLALAADIMISTE PÕHJUSTATUD KAHJU EEST

Külastajad laadivad teavet veebisaidilt omal vastutusel. TheSoftware ei anna mingit garantiid, et sellised allalaadimised on vabad rikkuva arvutikoodi, sealhulgas, kuid mitte ainult viiruste ja usside osas.

VASTUTUSE PIIRAMINE

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE SELGELT, ET TheSoftware EI OLE TEILE EGA MINGILE KOLMANDALE OSAPOOLELE VASTUTAV MIS TAHES OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISE, KAUDSE JA/VÕI EESKUJULIKU KAHJU EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KASUMIKAOTUSE, HEAOLU, KASUTAMISE, ANDMETE VÕI MUU MITTEMATERJAALSE KAOTUSE EEST (ISEGI KUI TheSoftware ON HOIATANUD SELLE KAHJU VÕIMALUSE EEST), VASTAVALT SEADUSEGA LUBATUD ULATUS SELLISTELE JUHTUDELE: (A) VAEEBISAITI, TEENUSEID, VÕISTLUSI, SISU, ÜHE MEIE KOOLITUSETARNIJATELT SAADUD MIS TAHES KOLMANDA POOLE TOOTEID JA/VÕI TEENUSEID, SAMUTI MIS TAHES MUID TOOTEID JA/VÕI TEENUSEID, MILLETAOTLETE VEEBISAITI KASUTADES; (B) ASENDUSTOODETE JA TEENUSTE HANKIMISKULU, MIS ON TULENENUD MIS TAHES TOODETE, ANDMETE, TEABE JA/VÕI TEENUSTE OSTMISEST VÕI HANKIMISEST VEEBISAITI AVALDUNUD VÕI SELLE KAUDU SÕLTUMATULT VALDUSSE VÕETUD TEHINGUTE TULEMUSENA; (C) EBAAÕNNESTUNUD KVALIFITSEERUMINE VÕISTLUSTELE, TEENUSTELE VÕI MIS TAHES KOOLITUSPÄRITELE MÕNELT MEIE KOOLITUSETARNIJALT VÕI SAMA KOOLTUSTARNIJA POOLT EDASTATUD KOLMANDATE POOLTE TOODETE EITAMINE;

INDEMNIFITSEERIMINE

Olete nõus hüvitama ja hoidma TheSoftware’i, nende vanemate, tütarettevõtete ja sidusettevõtete ning vastavate liikmete, ametnike, juhatuse liikmete, töötajate, esindajate, kaasbrändide ja/või teiste partnerite kahjutuna igasugustest nõuetest, kuludest (sh mõistlikud advokaaditasud), kahjudest, hagidest, kuludest, nõuetest ja/või kohtuotsustest, mis tulenevad või seostuvad: (a) Teie veebisaidi, teenuste, sisu ja/või mistahes võistluste kasutamisest; (b) Teie lepingu rikkumisest; ja/või (c) Teie rikkumisest mistahes teise isiku või/ning ettevõtte õigustest. Käesoleva lõigu sätted kehtivad TheSoftware’i, nende vanemate, tütarettevõtete ja/või sidusettevõtete ning vastavate ametnike, juhatuse liikmete, liikmete, töötajate, esindajate, aktsionäride, litsentsiandjate, tarnijate ja/või advokaatide kasuks. Käesolevate sätete alusel on igal üksikisikul ja ettevõttel õigus esitada ja neid otse Teie vastu rakendada.

KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHED

Veebisait võib pakkuda linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja/või suunata teid teistele interneti veebisaitidele ja/või ressurssidele, sealhulgas, kuid mitte ainult, neile, mis kuuluvad ja on opereeritud kolmandate osapoolte poolt. Kuna TheSoftware’il pole selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ja/või ressursside üle kontrolli, siis te tunnistate ja nõustute, et TheSoftware ei vastuta selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ja/või ressursside kättesaadavuse eest. Lisaks sellele ei toeta TheSoftware, ega vastuta ega ole vastutav mistahes tingimuste ja kohustuste, privaatsuspoliitika, sisu, reklaami, teenuste, toodete ja/või muude materjalide eest, mis on saadaval kolmandate osapoolte veebisaitidel või ressurssidel, ega sellest tulenevate kahjude ja/või kahjude eest.

PRIVAATSUSTINGIMUSED/KÜLASTAJA INFO

Veebisaidi kasutamine ja kõik kommentaarid, tagasiside, teave, registreerimisandmed ja/või materjalid, mida Te esitate veebisaidiga seoses, kuuluvad meie Privaatsuspoliitika alla. Jätame endale õiguse kasutada kogu teavet Teie veebisaidi kasutamise kohta ja mistahes muud isiku tuvastamiseks ette nähtud teavet vastavalt meie Privaatsuspoliitika tingimustele. Meie Privaatsuspoliitika vaatamiseks klõpsake siin.

Mis tahes isiku, olenemata sellest, kas ta on TheSoftware’i klient või mitte, katse kahjustada, hävitada, kõdunemist, rüüstamist või muul viisil sekkuda Veebisaidi töösse on kuriteo- ja tsiviilõiguse rikkumine ning TheSoftware jätkab järjekindlalt kõiki selles osas võimalikke õiguskaitsevahendeid vastu mis tahes rikkuvale isikule või ettevõttele, kuni seaduse ja õigluse määramata tähtajani.

SEADUSE/KOHTU VALIK

Mis tahes vaidluseid, mis tulenevad lepingust või on seotud sellega, tuleb reguleerida ja tõlgendada vastavalt Eesti seadustele (ilma et arvestataks õigusnormide konflikti). Iga antud otsus on lõplik ja siduv osapooltele ning selle kohta võib esitada hagi mistahes pädeva kohtu eesotsas. Käesolevas dokumendis ei tohiks mõista ette, et ükski pool ei või taotleda sundtoomisabi õiguste kaitseks kuni vahekohtu tulemuse selgumiseni. Seaduse lubatud ulatuses kinnitate, et te ei too, ühine ega osale mis tahes grupikohtuasjas mis tahes nõude, vaidluse või vaidlusaluse teema suhtes, mida teil võib olla TheSoftware’i vastu, nende seaduslikud esindajad, sidusettevõtted, tütarettevõtted, emaettevõtted, agentuurid ega nende vastavad liikmed, ametnikud, direktorid, töötajad ja agendid. Nõustute sunniviisilise leevendamise määrusega nõnda kohtuasja peatamiseks või kuiõigestatud isikuna kohtus osalemise lõpetamiseks.