Programvarans TILLGÄNGLIGHETSVILLKOR PÅ WEBBPLATSEN – VIKTIGT – LÄS

Tack för att du besöker webbplatsen (“Webbplatsen”) där du hittade länken till dessa användningsvillkor (“Webbplatsen”). Webbplatsen är en internettjänst som tillhör TheSoftware. (härefter gemensamt benämnt “TheSoftware”, “vi” och “oss”). Du går med på att vara bunden av dessa användningsvillkor för TheSoftware (“Användningsvillkoren”), i deras helhet, när du: (a) får åtkomst till Webbplatsen; (b) registrerar dig för ett nyhetsbrev eller prenumererar på en e-postlista eller begär information via Webbplatsen (“Prenumerationstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller utlottningar som erbjuds av TheSoftware från tid till annan (var och en benämns en “Tävling”); (d) går med i eller försöker gå med i ett affiliatprogram eller annan medlemsorganisation som presenteras på Webbplatsen (“Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst via Webbplatsen (“Leverantörstjänster, och tillsammans med Prenumerationstjänster och Medlemstjänster, “Tjänsterna”). TheSoftwares Integritetspolicy (“Integritetspolicyn”), de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, TheSoftwares Köpeavtal (“Köpeavtal”), TheSoftwares Medlemsavtal (“Medlemsavtal”), liksom alla andra driftsregler, policyer, prisplaner och övriga kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras från tid till annan, införlivas härmed genom referens (gemensamt benämnda “Avtalet”). Var vänlig granska Avtalets fullständiga villkor noggrant. Om du inte godtar Avtalet i dess helhet har du inte behörighet att använda Tjänsterna och/eller Webbplatsen på något sätt eller i någon form.

TheSoftware FÖRBUDER SPECIFIKT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA FÖR ALLA INDIVIDER SOM OMFATTAS AV CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, ÄNDRAT (“COPPA”). TheSoftware BEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FÖRBJUDA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN FÖR NÅGON INDIVID, I SIN EGEN OCH EXKLUSIVA DISKRETION.

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du går med på de villkor och bestämmelser som anges i Avtalet med avseende på din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda avtalet mellan dig och TheSoftware med avseende på din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, föreställningar, garantier och/eller överenskommelser avseende Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande, utan särskilt meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen och du bör gå igenom Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom din fortsatta användning av Webbplatsen och/eller Tjänsterna går du härmed med på att följa alla villkor och bestämmelser som finns i det Avtalet som är giltigt vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för individer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Utifrån villkoren i avtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware få tillgång till eller försöka få tillgång till, mot en avgift eller utan avgift, prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna kommer att erbjuda dig e-postinnehåll, text och andra material (“Prenumerationsinnehåll”) som är relevanta för online-marknadsföring, tillhandahållna av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill sluta få Prenumerationsinnehåll, skicka bara ett e-postmeddelande till [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och/eller andra material som tillhandahålls av TheSoftware och Tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var vänlig och använd försiktighet, sunt förnuft och ta säkerhetsåtgärder vid användning av Prenumerationsinnehållet och/eller prenumerationstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några förpliktelser och åtar sig inga ansvar gentemot dig i samband med något sådant Prenumerationsinnehåll. TheSoftware försäkrar inte eller garanterar att det Prenumerationsinnehåll som görs tillgängligt i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt.

Medlemstjänster

Utifrån villkoren i avtalet och medlemsavtalet kan du genom att registrera dig på webbplatsen, samtycka till medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware få tillgång till eller försöka få tillgång till, mot en avgift eller utan avgift, medlemskap i en av de olika medlemskapsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för det specifika medlemskapet. TheSoftware:s medlemskapsprogram kommer att göra det möjligt för dig att få åtkomst till innehåll, text och andra material (“Medlemsinnehåll” och tillsammans med Prenumerationsinnehållet, “Innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, designade för att hjälpa medlemmarna i deras online-marknadsföringsprojekt. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och andra material som tillhandahålls av TheSoftware tredjepartsleverantörer och bör inte nödvändigtvis förlitas på.

Leverantörtjänster

Genom att fylla i de relevanta inköpsorderblanketterna kan du få eller försöka få vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörernas tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller kompletta. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för att du inte kan få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktsäljaren, distributören och slutanvändarkunderna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmän

Informationen som du måste lämna i samband med registrering för tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, något eller alla följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och fakturaadress om annan); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetsnummer; (g) faxnummer; (h) kreditkortsuppgifter; och/eller (i) annan information som begärs på den tillämpliga registreringsblanketten (“Service Registration Data”).

Om inte uttryckligen anges annorlunda kommer eventuella framtida erbjudanden som är tillgängliga för dig på webbplatsen som förbättrar eller på annat sätt förstärker den nuvarande funktionaliteten på webbplatsen att omfattas av avtalet. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för att du inte kan använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, suspension eller nedläggning av några tjänster eller annan produkt.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sann och korrekt information i samband med den aktuella registreringsformuläret för Tävlingen och samtycka till de officiella tÄvlingsreglerna som gäller för varje Tävling kan du delta för chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje Tävling. För att delta i Tävlingarna som presenteras på Webbplatsen måste du först fylla i det relevanta anmälningsformuläret fullständigt. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig registreringsinformation för Tävlingen.

LICENSGRANTERING

Som användare av Webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda Webbplatsen, Innehållet och relaterat material i enlighet med Avtalet. TheSoftware kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda Webbplatsen och Innehållet på en dator för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av Webbplatsen, Innehållet, Tävlingar och/eller Tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, härma, kloninera, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvändkonstruera eller överföra Webbplatsen, Innehållet, Tävlingarna och/eller Tjänsterna eller någon del därav.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetöversättningen, digital omvandling, mjukvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra immateriella (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter) rättigheter. Det är strängt förbjudet för dig att kopiera, distribuera, publicera eller sälja någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätten till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller annat material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, SAMVERKAN, “INRAMNING” OCH/ELLER HÄNVISNING TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware får ingen länka till webbplatsen eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärken eller upphovsrättsskyddat material), till sin webbplats eller webbplats för något skäl. Dessutom är det strängt förbjudet att “inrama” webbplatsen och/eller hänvisa till Uniform Resource Locator (“URL”) för webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan förhandsgranskning, uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra, enligt tillämplighet, sådant innehåll eller sådan verksamhet. Du erkänner härmed att du är ansvarig för alla skador som är förknippade med detta.

REDOGERAR, RADERAR OCH ÄNDRAR

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

AVSTÅENDE

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJE PARTERS PRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN ERBJUDS TILL DIG I BEFINTLIGT SKICK OCH ‘SOM DE FINNS TILLGÄNGLIGA’ OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA OCH UNDERUNDERSTÅDDA, FRÅNFRÅNKÄNDS I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, AVSTÅENDE FRÅN ALLA GARANTIER AV GOD SÄLJBARHET, UPPHÄVANDE AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN SPECIFIKT SYFTE). SPECIFIKT, MEN INTE SOM BEGRÄNSNING DÄRTILL, GÖR INTE TheSoftware NÅGON GARANTI FÖR ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJE PARTERS PRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN UPPFYLLER DINA BEHOV;

ANSVARSBEFRIELSE FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från korrumperande datorprogram inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTRYCKLIGEN ATT TheSoftware INTE SKA ANSVARA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, INCIDENTALA, SÄRSKILDA, INDIREKTA OCH/ELLER EXEMPLIFIERANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADA PÅ VINST, GOD VILJA, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA ICKE-GREPPLIGA SKADOR (ÄVEN OM TheSoftware HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR), I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, FÖR: (A) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, EVENTUELLA TREDJE PARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ AV EN AV VÅRA TREDJE PARTSLEVERANTÖRER, OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR SKAFFANDET AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER SOM FÖLJER AV EVENTUELLA VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER SKAFFATS FÖR, ELLER TRANSATIONER SOM HAR INGÅTTS GENOM, WEBBPLATSEN; (C) MISSLYCKANDET ATT KVALIFICERA SIG FÖR TÄVLINGAR, TJÄNSTER ELLER TREDJE PARTSPRODUKTER FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJE PARTSLEVERANTÖRER, ELLER EVENTUELLT EFTERFÖLJANDE NEKANDE AV TREDJE PARTSPRODUKTER FRÅN SAMMA;

INDEMNIFICATION

Du samtycker till att hålla TheSoftware, vardera av sina föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, med/intecningsåterförsäljare och/eller andra samarbetspartners skadeslösa mot alla och varje anspråk, kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar, som än gjorts av en tredje part på grund av eller som uppstår från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i något tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din kränkning av någon annan individs och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, vardera av dess föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt gentemot dig i eget namn.

TREDJEPARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser. Dessutom godkänner TheSoftware inte, och ansvarar inte för, några villkor och/eller bestämmelser, sekretesspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användningen av webbplatsen och alla kommentarer, feedback, information, registreringsdata och/eller material som du skickar in via eller i samband med webbplatsen är föremål för vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, vänligen klicka här.

Om någon individ, oavsett om de är kund hos TheSoftware eller inte, försöker skada, förstöra, manipulera, vandalisera eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör det ett brott enligt straff- och civilrätt, och TheSoftware kommer att agera efter bästa förmåga för att vidta åtgärder mot den individen eller enheten enligt gällande lag och rättvisa.

LAGVAL/PLATS

Eventuella tvister som uppkommer i samband med avtalet ska regleras och tolkas enligt Estlands lagar (utan hänsyn till lagkonflikter). Eventuella utslag är slutliga och bindande för parterna och kan verkställas av en behörig domstol. Ingenting här ska tolkas som att hindra någon part från att söka interimistiskt rättsligt skydd för att skydda sina rättigheter i väntan på en lösning i skiljeförfaranden. I den mån tillåtet enligt lag, samtycker du till att du inte kommer att väcka, ansluta dig till eller delta i någon grupptalan angående något påstående, tvist eller kontrovers som du kan ha mot TheSoftware och deras juridiska ombud, dotterbolag, föräldrar, dotterbolag, agenturer och respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till att interimistiskt rättsligt skydd kan utfärdas för att avbryta en sådan stämning eller ta bort dig som deltagare i rättegången.