Οι Όροι Χρήσης Ιστότοπου του Λογισμικού ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο (ο “Ιστότοπος”) στον οποίο βρήκατε τον σύνδεσμο προς αυτούς τους Όρους Χρήσης (ο “Ιστότοπος”). Ο Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της TheSoftware. (αναφέρεται συλλογικά ως “TheSoftware”, “εμείς” και “μας”). Συμφωνείτε να υπόκειστε σε αυτούς τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου TheSoftware (“Όροι Χρήσης”), στο σύνολό τους, όταν: (α) έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, (β) εγγραφείτε σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή εγγραφείτε σε μια λίστα αλληλογραφίας ή ζητήσετε πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου (“Υπηρεσίες Συνδρομής”), (γ) εγγραφείτε για να συμμετέχετε σε προσφορές, διαγωνισμούς και / ή κληρώσεις που προσφέρει η TheSoftware από καιρό σε καιρό (κάθε ένας, ένας “Διαγωνισμός”), (δ) εγγραφείτε, ή προσπαθήσετε να εγγραφείτε, σε ένα πρόγραμμα συνεργατών ή άλλο οργανισμό μέλους που παρουσιάζεται στον Ιστότοπο (“Υπηρεσίες Μέλους”) και / ή (ε) παραγγείλετε ένα προϊόν και / ή υπηρεσία μέσω του Ιστότοπου (“Υπηρεσίες Προμηθευτών, και σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες Συνδρομής και Υπηρεσίες Μελών, οι “Υπηρεσίες”). Η Πολιτική Απορρήτου της TheSoftware (“Πολιτική Απορρήτου”), οι Επίσημοι Κανόνες των Διαγωνισμών που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, οι Συμφωνίες Αγοράς της TheSoftware (“Συμφωνία Αγοράς”), οι Συμφωνίες Μέλους της TheSoftware (“Συμφωνία Μέλους”), καθώς και οποιοδήποτε άλλον εκμεταλλευτικόν κανόνα, πολιτική, πίνακα τιμών και άλλους ενισχυτικούς όρους και προϋποθέσεις ή έγγραφα που μπορεί να δημοσιευθούν από καιρό σε καιρό, συμπεριλαμβάνονται έκφραση εδώ με αναφορά (συλλογικά, η “Συμφωνία”). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους πλήρεις όρους της Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τη Συμφωνία στο σύνολό της, δεν εξουσιοδοτείστε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και / ή τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή.

Το Λογισμικό ΔΙΑΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ / Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ 1998, ΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (“COPPA”). Η TheSoftware ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ / Ή ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ, ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία ανάμεσά σας και την TheSoftware σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και παρακάμπτει όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευχήν μας, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να ελέγχετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία που ισχύει σε αυτή τη στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή στις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες συνδρομής

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας, καταχωρίζοντας στον Ιστότοπο και λαμβάνοντας έγκριση από την TheSoftware, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, για αμοιβή ή δωρεάν, τις Υπηρεσίες συνδρομής. Οι Υπηρεσίες συνδρομής θα σας παρέχουν περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο και άλλο υλικό («Περιεχόμενο συνδρομής») που σχετίζεται με το διαδικτυακό μάρκετινγκ που παρέχεται από την TheSoftware και τους συνεργάτες τρίτων μερών της («Πάροχοι τρίτων μερών»). Εάν θέλετε να διακόψετε τη λήψη του Περιεχομένου συνδρομής, απλώς στείλτε μας ένα email στο [email protected]. Το Περιεχόμενο συνδρομής περιέχει σχόλια, απόψεις και/ή άλλο υλικό που παρέχεται από την TheSoftware και τους Πάροχους τρίτων μερών και δεν πρέπει απαραιτήτως να βασίζεστε σε αυτό. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε προσοχή, λογική και προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο συνδρομής και/ή τις Υπηρεσίες συνδρομής. Συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν φέρει καμία υποχρέωση και δεν επωμίζεται καμία ευθύνη απέναντί σας σχετικά με τέτοιο Περιεχόμενο συνδρομής. Η TheSoftware δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι το Περιεχόμενο συνδρομής που διατίθεται σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες συνδρομής είναι ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο.

Υπηρεσίες Μέλους

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας και της Συμφωνίας Μέλους, καταχωρίζοντας στον Ιστότοπο, συμφωνώντας με τη Συμφωνία Μέλους και λαμβάνοντας έγκριση από την TheSoftware, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, για αμοιβή ή δωρεάν, μία Συνδρομή σε ένα από τα διάφορα προγράμματα Συνδρομητών που προσφέρει η MTS Advertise OU. Για ένα αντίγραφο της Συμφωνίας Μέλους, επισκεφθείτε τον ιστότοπο για τη συγκεκριμένη Συνδρομή. Τα προγράμματα Συνδρομητών της TheSoftware θα σας επιτρέψουν να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο, κείμενο και άλλο υλικό («Περιεχόμενο μέλους» και μαζί με το Περιεχόμενο συνδρομής, το «Περιεχόμενο») που παρέχεται από την TheSoftware και ορισμένους Πάροχους τρίτων μερών, σχεδιασμένο για να βοηθήσει τα Μέλη στις διαδικτυακές τους δραστηριότητες μάρκετινγκ. Το Περιεχόμενο Μέλους περιέχει σχόλια, απόψεις και άλλο υλικό που παρέχεται από την TheSoftware και τους Πάροχους τρίτων μερών και δεν πρέπει απαραιτήτως να βασίζεστε σε αυτό.

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων παρόχων αυτών των αντικειμένων. Το λογισμικό δεν υποστηρίζει ή εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή ολοκληρωμένες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή υπεύθυνο με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαμάχη με τον πωλητή, τον διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

Γενικό

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε κατά την εγγραφή στις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν, με επιφύλαξη, ορισμένες ή όλες τις παρακάτω: (α) το πλήρες όνομά σας, (β) το όνομα της εταιρείας, (γ) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (δ) τη διεύθυνση αλληλογραφίας (και τη διεύθυνση τιμολόγησης, εάν διαφορετική), (ε) τον αριθμό τηλεφώνου κατοικίας, (στ) τον αριθμό τηλεφώνου εργασίας, (γ) τον αριθμό τηλεομοιότυπου, (η) πληροφορίες πιστωτικής κάρτας και/ή (ι) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής («Δεδομένα Εγγραφής Υπηρεσίας»).

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά που θα είναι διαθέσιμη για εσάς στον ιστότοπο και θα ενισχύσει ή θα βελτιώσει τις τρέχουσες δυνατότητες του ιστότοπου υπόκειται στην Συμφωνία. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή υπεύθυνο με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε και/ή να προσφέρετε υπηρεσίες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή άλλου προϊόντος.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλα βραβεία μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθινές και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής του Διαγωνισμού και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες του κάθε Διαγωνισμού, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινά, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη Στοιχεία Εγγραφής Διαγωνισμού.

ΧΟΨ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, σας παρέχεται μια μη-αποκλειστική, μη-μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και το συνοδευτικό υλικό σύμφωνα με την Συμφωνία. Το TheSoftware μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική, μη-εμπορική χρήση σας. Κανένα μέρος της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, μίμηση, κλωνοποίηση, ενοικίαση, μίσθωση, πώληση, τροποποίηση, αποκωδικοποίηση, ανάσυρση, ανασυναρμολόγηση, αντίστροφη μηχανολογία ή μεταφορά της Ιστοσελίδας, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικές παραστάσεις, το σχέδιο, η συλλογή, η μαγνητική μετατροπή, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς κάθε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή συλλογής δεδομένων για τη δημιουργία ή σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από τον TheSoftware. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλο υλικό που προβλήθηκε μέσω του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών.

ΟΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣΕΙ “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί ρητά από την TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να κάνει υπερσύνδεση με τον Ιστότοπο ή μερίδια αυτού (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, εμπορικής σήμανσης ή προστατευμένων από πνευματικά δικαιώματα υλικών), με αιτία οποιασδήποτε φύσης τους ιστότοπους ή τους τόπους τους για οποιονδήποτε λόγο. Παρακαλούμε επίσης να μην κάνετε “πλαίσιο” στον Ιστότοπο και/ή να αναφέρετε την Ομοιόμορφη Διαδικτυακή Τοποθεσία (“URL”) του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, έκφραση, γραπτή άδεια της TheSoftware. Συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την κατάργηση ή την παύση, όπως αντιστοιχεί, κάθε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Διαπιστώνετε εδώ ότι θα ευθύνεστε για κάθε και όλες τις ζημιές που συνδέονται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ ευχήν μας επεξεργασίας ή/και διαγραφής οποιουδήποτε εγγράφου, πληροφορίας ή άλλου περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕΙΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΕΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ). ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΗ ΣΟΦΤΟΥΕΡΕ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ: (Α) Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα με δική τους ευθύνη. Η Εφαρμογή δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι λήψεις αυτές είναι απαλλαγμένες από καταστροφικούς υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και worm.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΤΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΟΤΙ Η Εφαρμογή ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΝΕΚΧΙΔΕΣ, ΚΑΙ/Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΚΑΛΗ θελήτη, ΧΡΗΣΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η Εφαρμογή ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΣΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ: (Α) ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ/Ή ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ; (Β) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ Ή ΕΠΙΤΥΧΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ, Ή ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣ ΜΕΣΩ, ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ; (Γ) ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΑΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΟΜΠΗ ΤΡΙΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε τον TheSoftware, κάθε μητρική εταιρεία, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες τους, καθώς και τα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεργάτες και/ή άλλους συνεργάτες τους, απαλλαγμένους από κάθε αξίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγόρων τελών), ζημίες, αγωγές, κόστη, απαιτήσεις και/ή κρίσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους που οφείλονται σε ή απορρέουν από: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή της συμμετοχής σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό, (β) την παραβίασή σας της Συμφωνίας και/ή (γ) την παραβίασή σας των δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εξυπηρετούν το συμφέρον του TheSoftware, κάθε μητρικής εταιρείας, θυγατρικών και/ή συνδεδεμένων εταιρειών τους, καθώς και των αξιωματούχων, διευθυντών, μελών, υπαλλήλων, πρακτόρων, μετόχων, αδειοδοτημένων παρόχων, εφοδιαστών και/ή νομικών τους. Κάθε άτομο και κάθε οντότητα έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί και να επιβάλει απευθείας αυτές τις διατάξεις έναντι σας εξ ονόματος του.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους και/ή να σας αναφέρει σε άλλους ιστότοπους του διαδικτύου και/ή πόρους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από Τρίτους Παρόχους. Διότι ο TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί των ιστότοπων και/ή πόρων τρίτων, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ρητώς ότι ο TheSoftware δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστότοπων και/ ή πόρων τρίτων. Επιπλέον, ο TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφημίσεις, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή είναι διαθέσιμα σε τέτοιους ιστότοπους ή πόρους τρίτων, καθώς και για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλων των σχολίων, ανατροφοδοτήσεων, πληροφοριών, Δεδομένων Εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Ιδιωτικοτητας μας. Επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας του Ιστότοπου και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Ιδιωτικοτητας μας. Για να δείτε την Πολιτική Ιδιωτικοτητας μας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε ατομικό, είτε είναι πελάτης του TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρεμπόδιση, καταστροφή και/ή παρεμβολή με τη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διώξει επιμελώς οποιαδήποτε νόμιμη βοήθεια και όλες τις αποθέματα σε αυτό το θέμα κατά οποιουδήποτε παραβατικού ατόμου ή οντότητας στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και την ευθυκρισία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΥ/ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύπτουν ή σχετίζονται με τη Συμφωνία θα διέπονται από τους νόμους της Εσθονίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης των νόμων). Οποιαδήποτε απόφαση που καταδίδεται θα είναι οριστική και καταληπτική για τα μέρη και μια απόφαση μπορεί να καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο με αρμοδιότητα. Τίποτα εδώ δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως αποκλεισμός οποιουδήποτε μέρους από την αναζήτηση μέσω της έρευνας καλά να μπορεί να κινηθεί, να συνδεθεί ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μαζική αγωγή νομικής υπόθεσης όσον αφορά οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή διένεξη που μπορεί να έχετε εναντίον του TheSoftware. και των νομικών του εκπροσώπων, θυγατρικές εταιρείες, μητρικές εταιρείες, γραφεία και αντίστοιχων μελών, αξιωματούχων, διευθυντών, υπαλλήλων και πρακτόρων τους. Συμφωνείτε με την παροχή διαταγής διορθωτικών μέτρων για την αναστολή μιας τέτοιας νομικής υπόθεσης ή για την απομάκρυνσή σας ως συμμετέχοντα από τη δίκη.