Софтуер УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА УЕБСАЙТА ВАЖНО – МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ

Благодарим Ви, че посетихте уебсайта (“Уебсайт”) на който сте открили връзка към тези Условия за ползване (“Уебсайт”). Уебсайтът е интернет собственост на TheSoftware. (наричан от общо съм “TheSoftware”, “ние” и “нас”). Съгласявате се да бъдете обвързани с тези Условия за ползване на уебсайта на TheSoftware (“Условия за ползване”), когато: (a) получавате достъп до Уебсайта; (b) се регистрирате за бюлетин или се абонирате за списък с имейли или поискате информация от Уебсайта (“Абонаментни услуги”); (c) се регистрирате за участие в промоции, конкурси и/или игри на TheSoftware от време на време (всяко от тях, “Конкурс”); (d) се присъедините или опитате да се присъедините към партньорска програма или друга членска организация, представена на Уебсайта (“Членски услуги”); и/или (e) поръчвате продукт и/или услуга чрез Уебсайта (“Продавачески услуги”, които заедно с Абонаментните услуги и Членските услуги, се наричат “Услуги”). Политиката за поверителност на TheSoftware (“Политика за поверителност”), Заповедите за организирането на конкурси, са приложими за всеки Конкурс, Сделките на TheSoftware (или “Договори за покупка”), Членски договори на TheSoftware (“Членски договори”), както и други правила, политики, ценови графици и други допълнителни условия или документи, които могат да бъдат публикувани от време на време, са изрично включени чрез позоваване тук (единовременно наричани “Договор”). Моля, прегледайте цялата информация в Договора внимателно. Ако не сте съгласни с целия Договор, нямате право да използвате Услугите и/или Уебсайта по никакъв начин или форма.

TheSoftware ИЗРИЧНО ЗАБРАВЯ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА И/ИЛИ УСЛУГИ ОТ ЛЮБОВ ЪЛЦЕ, ПО ДЕФИНИЦИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА ОНЛАЙН ОТ 1998 Г., В ЧАСТТА СИ, С КОИТО Е ИЗМЕНЯНА (“COPPA”). TheSoftware ЗАПАЗВА СИ ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ДОСТЪПА ДО УСЛУГИТЕ И/ИЛИ УЕБСАЙТА НА КОЯТО ИДНО ИНДИВИДУАЛНОСТ, ПО СВОЕТО САМО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДВАРИТЕЛИСТЕНО РЕШЕНИЕ.

ОБХВАТ И ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията и условията, посочени в Споразумението относно вашето използване на Уебсайта. Споразумението представлява единственото и единствено споразумение между вас и TheSoftware относно вашето използване на Уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Можем да изменяме Споразумението от време на време по наше усмотрение, без специфично уведомление до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта, и трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на използването на Уебсайта и/или Услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението и които са в сила в това време. Затова трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и Услугите са достъпни само за лица, които могат да сключат законно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и Услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или да достъпвате Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Абонаментни услуги

Съгласно условията и условията на договора, като се регистрирате в уебсайта и получите одобрение от TheSoftware, можете да получите или да се опитате да получите, за парична заплата или без такава, Абонаментни услуги. Абонаментните услуги ще ви предоставят съдържание на електронна поща, текст и други материали („Съдържание на абонамента“), свързани с интернет маркетинга, предоставяни от TheSoftware и трети лица-доставчици („Доставчици на трети страни“). Ако искате да прекратите получаването на Съдържанието на абонамента, просто ни пишете на [email protected]. Съдържанието на абонамента съдържа коментари, мнения и/или други материали, предоставени от TheSoftware и доставчици на трети страни и не би следвало задължително да се разчита на тях. Моля, бъдете внимателни, използвайте здрав разсъдък и осигурете си безопасност, когато използвате Съдържанието на абонамента и/или Абонаментните услуги. Съгласявате се, че TheSoftware няма задължения и носи никаква отговорност пред вас във връзка с такова Съдържание на абонамента. TheSoftware не заявява или гарантира, че Съдържанието на абонамента, предоставено във връзка с Абонаментните услуги, е точно, пълно или подходящо.

Членствени услуги

Съгласно условията и условията на договора и Условията за членство, като се регистрирате в уебсайта, се съгласите с Условията за членство и получите одобрение от TheSoftware, можете да получите или да се опитате да получите, за парична заплата или без такава, членство в една от различните членски програми, които MTS Advertise OU предлага. За копие на Договора за членство, моля, посетете уебсайта за специфичното членство. Членските програми на TheSoftware ще ви позволят достъп до съдържание, текст и други материали („Съдържание на членове“ и заедно със Съдържанието на абонамента, „Съдържание“), предоставени от TheSoftware и определени доставчици на трети страни, предназначени да помогнат на членовете в техните интернет маркетингови начинания. Съдържанието на членовете съдържа коментари, мнения и други материали, предоставени от TheSoftware трети лица-доставчици и не би следвало задължително да се разчита на тях.

Услуги на доставчика

С попълването на съответните форми за поръчка, можете да получите или да опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Представените на Уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или разпространителите на Стороната на трета страна. TheSoftware не гарантира, че описанията на такива стоки са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всяка споразумност с продавача, разпространителя и крайните потребители на продукта. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да отговаря на вас или на трета страна за всяка иска, свързана с предлаганите на Уебсайта продукти и/или услуги.

Общи условия

Информацията, която трябва да предоставите при регистрация за Услугите, може да включва, без ограничение, следното: (а) вашето пълно име; (б) име на компанията; (в) имейл адрес; (д) пощенски адрес (и адрес за плащане, ако е различен); (е) домашен телефонен номер; (ж) работен телефонен номер; (з) факс номер; (и) информация за кредитната карта и/или (й) всяка друга информация, поискана на съответната форма за регистрация (“Данни за регистрация на услугата”).

Освен ако изрично не е посочено друго, всяко бъдещо предложение, достъпно за вас на Уебсайта, което допълва или подобрява текущите функции на Уебсайта, ще бъде предмет на Споразумението. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да използвате и/или да квалифицирате за Услугите. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да отговаря на вас или на трета страна за всяка промяна, преустановяване или прекратяване на услугите или друг продукт.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез състезания. Като предоставите вярна и точна информация във връзка с приложната форма за регистрация на състезанието и се съгласите с Официалните правила за състезанието, приложими за всяко състезание, можете да участвате за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да влезете в състезанията, представени на Уебсайта, трябва първо да попълните приложната форма за вписване. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за регистрация на състезанието.

ЛИЦЕНЗНО ТРАНСФЕРИРАНЕ

Като потребител на Уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, преустановима и ограничена лицензия за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и съответния материал в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати тази лицензия по всяко време по какъвто и да било повод. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лично, некомерсиално използване. Никоя част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не може да бъде възпроизвеждана по какъвто и да било начин или да бъде включена в нито една система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, продавате, модифицирате, декомпилирате, демонтирате, обратно инженерство или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите или някаква част от тях.

ПРИВАТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиките, дизайнът, съставянето, магнитното превеждане, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени от съответните авторски права, търговски марки и други патентни (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на някаква част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното получаване на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите с помощта на автоматизирани средства или някаква друга форма на извличане на данни, с цел създаване или компилиране, директно или непосредствено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственически права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видени на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите.

ЗАБРАНЕНО Е ХИПЕРВРЪЗКВАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА, ПОД-СТИКЕРИ, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ ОТНОСЕНЕ КЪМ УЕБСАЙТА

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да осъществи хипервръзка към Уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, маркировки или защитено авторско съдържание) към своя уебсайт или уеб площадка по каквато и да е причина. Освен това, „фреймването“ на Уебсайта и/или отнасянето към Унифицираната мрежова локатор („URL“) на Уебсайта в някакви комерсиални или некомерсиални средства без предварителното писмено съгласие на TheSoftware е строго забранено. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или преустановяване, според случая, на всяко такова съдържание или дейност. Вие признавате, че ще носите отговорност за всички щети, свързани с това.

РЕДАКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наша преценка да редактираме и/или изтрием всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на уебсайта.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, СЪСТЕЗАНИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСИЧКИ МАРКИТЕТИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ПОСТАВЧИЦИТЕ НИ НА МАРКИТЕТИТЕ ПРОДУКТИ И/ИЛИ ВСИЧКИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, СА ОТНОСЕНИЕ НА ВАС НА ОСНОВАТА “КАКВИТО И ДА СА” И “КАКВИТО И ДА СА” ОСНОВА И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАНИ, СЕ ОТКАЗВАТ В МАКСИМАЛНА ГРАНИЦА, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОГРАНИЧЕНИЕТО НА КЛАУЗАТА ОТНОСНО ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА КОСТИ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И/ИЛИПОДХОДЯЩИТА ЗА ЧАСТИТЕЛНА ЦЕЛ). В ЧАСТНОСТ, НО НЕ КАТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ТОВА, TheSoftware НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ: (A) УЕБСАЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, СЪСТЕЗАНИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ВСИЧКИ МАРКИТЕТИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ПОСТАВЧИЦИТЕ НИ НА МАРКИТЕТИТЕ ПРОДУКТИ И/ИЛИ ВСИЧКИ ДРУГИ ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ;

ОТКАЗ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО

Посетителите свалят информация от Уебсайта на свой риск. TheSoftware не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без вредни компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Вие изрично разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност пред Вас или пред каквато и да било трета страна за пряк, косвен, инцидентен, специален, последователен и/или примерен щети, включително, но не само, за щети за загуба на печалби, репутация, използване, данни или други нематериални щети (дори ако TheSoftware е бил уведомен за възможността от такива щети), във всичка изцяло допустима от закона степен, за: (А) използването или неспособността да се използва Уебсайтът, услугите, състезанията, съдържанието, всякакви продукти на трети страни, които може да получите от един от третите ни доставчици, и/или всички други продукти и/или услуги, които може да заявите чрез Уебсайта; (Б) разходите за преобръщане на стоки и услуги, в резултат на закупуването или получаването на стоки, данни, информация и/или услуги от или през Уебсайта; (В) невъзможността да се квалифицирате за състезанията, услугите или продуктите на трети страни от третите ни доставчици, или непоследващо отказване на тези продукти от същите;

НАКАЗАНИЕ

Вие се съгласявате да освободите от отговорност и да защитавате TheSoftware, всеки от техните родители, подразделения и афилиати, както и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, сътрудници и/или други партньори, безопасни от всички и всякакви искове, разноски (включително разумни адвокатски такси), вреди, съдебни дела, разходи, искания и/или присъди, повдигнати от каквато и да е трета страна, поради или възникнали в резултат на: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или участие във всяко състезание; (б) вашето нарушение на Споразумението; и/или (в) вашето нарушение на правата на друго физическо или/и юридическо лице. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, подразделения и/или афилиати, както и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всяка от тези физически и/или юридически лица има право да възрази и да налага тези разпоредби направо спрямо вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Уебсайтът може да предоставя връзки и/или ви препрати към други Интернет уебсайтове и/или източници, включително, но не само, тези, притежавани и управлявани от трети лица. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове на трети лица и/или източници, вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове на трети лица и/или източници. Освен това, TheSoftware не препоръчва и не носи отговорност или задължение за каквито и да било условия и разпоредби, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от такива уебсайтове или източници на трети лица, или за каквито и да било вреди и/или загуби, възникнали оттам.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛЯ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Данни за регистрация и/или материали, които представяте чрез или във връзка с Уебсайта, подлежи на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме всички информации относно вашето използване на Уебсайта и всяка друга лична идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, натиснете тук.

Всякакви опити от страна на отделно лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да причинява увреждане, унищожаване, пренасочване, вандализиране и/или какъвто и да било друг начин на намеса в работата на Уебсайта представлява нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще настоятелно се стреми да предприеме всички правни средства в това отношение срещу всички нарушители във възможно най-голяма степен, позволена от закона и от правото.

ИЗБОР НА ЗАКОН/ СЪДЕБНА СИСТЕМА

Всички спорове, произтичащи от или свързани със Споразумението, ще бъдат управлявани и тълкувани в съответствие с естонското законодателство (без отчитане на принципите на правомощията в случаи на противоречия в правото). Всяко издадено решение ще бъде окончателно и окончателно за страните, и по него може да бъде влязло в сила решение на всякакъв съд с подходяща юрисдикция. Нищо в настоящото споразумение няма да се тълкува като пречещо на някоя от страните да търси запазващо поръчан по спешност решение за защита на своите права, във връзка със случай на арбитраж. Във възможно най-голяма степен, позволена от закона, се съгласявате, че няма да подадете, съберете или участвате в колективно съдебно производство по всякаква искова, спорна или съдебна възражение, които може да имате срещу TheSoftware, като и срещу техните законни представители, афилиации, дъщерни дружества, родители, агенции и техните съответни членове, служители, директори и агенти. Съгласявате се на разпореждане на запазващо поръчано решение за спиране на такова съдебно дело или отстраняване на участие в него.