Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot några e-postmeddelanden kan du när som helst avsäga dig detta alternativ längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten för varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger information om de normer och villkor enligt vilka programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare på webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna integritetspolicy ger information om våra metoder för insamling av information samt på vilka sätt din information kan användas. Policyn kan ändras med tiden, så var god kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar ett ärendesupportärende, lämnar in CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-posts. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du genomför ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till programvaran genom en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall får du möjlighet att välja om du vill att programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Du kan också begära att programvaran inte använder din information genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected]. Programvaran förbehåller sig dock rätten att skicka bulletiner och annan viktig information om dina programvarutjänster efter eget gottfinnande. Om vi inte får några instruktioner från dig kan programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av programvaru-familjen, programvaru-auktoriserade agenter och andra varu- och tjänsteleverantörer som har relationer med programvaran och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig. Programvaran kommer dock inte att sälja eller handla med din personligt identifierbara information om vi inte har auktorisation eller är lagligen skyldiga att göra det, eller om det gäller omedelbar fysisk skada för besökaren eller andra. På de programvarusidor där du kan ange kreditkortsinformation eller annan beställningsinformation via webben skyddar programvaran och säkrar denna information genom att använda kommersiellt vedertagna webbaserade säkerhets- och krypteringsprotokoll, exempelvis Secure Socket Layer (SSL) och Secure Electronic Transaction (SET). På de sidor där du frivilligt lämnar in feedback, data, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller liknande kommer programvaran att behandla den delen av informationen som icke-konfidentiell och icke-egendomsrättslig och förutsatt att inget annat anges i detta integritetsutlåtande åtar sig programvaran inget skyldigheter att skydda sådan information från att lämnas ut.

Exemplen i dessa material är inte att betraktas som en löfte eller garanti om intäkter. Intjäningspotentialen beror helt och hållet på personen som använder vår produkt, idéer, teknik och ansträngning. Vi hävdar inte att detta är ett “sätt att bli rik”, och du bör inte heller betrakta det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

Generellt sett samlar programvaran in viss generisk information automatiskt. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta programvarusiterna. Programvaran samlar in denna information i syfte att fastställa kundtjänst- och webbplatsbehov. Vi uppnår detta genom att använda vissa tekniker, inklusive “cookies” (en teknik som kan användas för att ge besökaren anpassad information om programvarutjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in webbläsaren så att du får avisering när du får en cookie och du kan neka den.

C. Din The Software-hostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på anslagstavlor, chattar eller webbplatser som The Software kan erbjuda som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla som besöker den platsen. The Software kan inte skydda information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Softwares webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredjeparter som inte har något att göra med The Software. The Software kan inte skydda information som du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicyn för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utöver det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar, samarbetar The Software (i) fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som överförs till The Software) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten, och (ii) vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter. För de begränsade ändamålen med att uppnå sådant samarbete och vidta åtgärder samt i enlighet med tillämpliga lagar, kan The Software vara tvungen att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan The Software välja att övervaka kommunikationsområden av alla typer (i) för att uppfylla lag, förordning eller myndighetsförfrågan, (ii) om sådan offentliggörande är nödvändig eller lämplig för att driva The Software eller (iii) för att skydda The Softwares eller andras rättigheter eller egendom. I samband med den potentiella försäljningen eller överföringen av något av sina intressen i The Software och The Software samt andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig The Software rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information som du har lämnat till The Software) till en tredje part som (i) inriktar sig på kommunikationsprodukter eller -tjänster; (ii) godtar att vara The Softwares efterträdare i fråga om underhåll och skydd av information som samlas in och underhålls av The Software; och (iii) godtar skyldigheterna i denna policystatement.