Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” nám dávate súhlas zasielať vám e-maily o našich ponukách. Ak si neprajete dostávať viac žiadne e-maily, vždy sa môžete kedykoľvek odhlásiť na konci každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Táto zásada ochrany súkromia upozorňuje na štandardy a podmienky, na základe ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto zásada ochrany súkromia upozorňuje na naše postupy zhromažďovania informácií a spôsoby použitia vášho údaju. Táto politika sa môže čas od času meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Informácie identifikujúce osobu:

Softvér obvykle získava konkrétne údaje o návštevníkoch svojej webovej stránky len v prípade, že takéto informácie sú dobrovoľne poskytnuté, napríklad keď naši návštevníci žiadajú o informácie, nakupujú alebo sa prihlasujú na služby, otvoria lístok pre podporu zákazníkov, poskytnú informácie o životopise pre zamestnanecké príležitosti alebo nám zašlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto činností vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na platbu za služby, odoslaní životopisu alebo požiadaní o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavku. V väčšine prípadov vám bude ponúknutá možnosť vybrať si, či chcete alebo nechcete, aby softvér používal tieto informácie pre ďalšie účely. Môžete tiež požiadať, aby softvér nepoužíval vaše informácie a zaslať e-mail na adresu: [email protected]. Softvér si však vyhradzuje právo vo svojom uvážení zasielať vám bulletiny a ďalšie dôležité informácie o vašich službách softvéru. Ak nedostaneme žiadne inštrukcie od vás, softvér môže používať informácie, ktoré poskytujete, na informovanie vás o ďalších službách a produktových ponukách od rodiny spoločností softvéru, autorizovaných agentov softvéru a ďalších poskytovateľov tovarov a služieb, s ktorými softvér spolupracuje a ktoré by vás mohli zaujímať. Softvér však nebude predávať ani obchodovať s vašimi osobne identifikovateľnými informáciami, pokiaľ nie sme oprávnení alebo nám to zákon ukladá, alebo v prípade nepriaznivej fyzickej újmy na návštevníkovi alebo iných osobách. Na týchto stránkach softvéru, kde môžete na web poskytnúť údaje o kreditnej karte alebo iné objednávkové informácie, softvér chráni a zabezpečuje tieto informácie pomocou bežných bezpečnostných a šifrovacích protokolov na stránkach založených na webových technológiách vrátane technológií Secure Socket Layer (SSL) a Secure Electronic Transaction (SET). Na týchto stránkach, kde dobrovoľne poskytnete akékoľvek spätnú väzbu, údaje, odpovede, otázky, pripomienky, návrhy, nápady a podobné informácie, softvér bude túto časť informácií považovať za nekonfidenčné a neproprietárne a okrem vyjadreného v tomto vyhlásení o ochrane súkromia sa softvér nepovažuje za povinný chrániť takéto informácie pred ich zverejnením.

Príklady uvedené v týchto materiáloch nie sú zárukou ani sľubom získania príjmu. Zárobkový potenciál je úplne závislý od osoby, ktorá používa naše produkty, nápady, techniky a nasadenia. Nemali by ste to považovať za „získajte bohatú schému“ a nemali by ste sa na to pozerať takto.

B. Informácie, ktoré nemožno osobne identifikovať (generické):

Všeobecne platí, že softvér automaticky zhromažďuje určité generické informácie. Generické informácie neodhaľujú identitu návštevníka. Obvykle zahŕňajú informácie o internetovej adrese pridelené vašemu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky softvéru. Softvér zbiera tieto informácie za účelom stanovenia potrieb zákazníckej služby a webovej stránky. Dosahujeme to pomocou určitých technológií, vrátane „cookies“ (technológia, ktorá môže poskytnúť návštevníkovi prispôsobené informácie o službách softvéru). Softvér nespojuje informácie získané týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete si nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil pri prijatí súboru cookie a mohli ste ho odmietnuť.

C. Vaše webové stránky hostované Softwarem, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte ve veřejném prostoru, včetně na nástěnce, chatu nebo webové stránky, kterou pro vás Software hostuje jako součást vašich služeb

D. Výjimky a omezení:

Navzdory výše uvedenému a v souladu s příslušnými zákony Software (i) plně spolupracuje s místními a federálními úřady při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem nebo údajnými nezákonnými činnostmi jakéhokoli uživatele služby a (ii) přijímá rozumná opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelem takové spolupráce a opatření a v souladu s příslušnými zákony může být Software povinen zveřejnit osobní údaje. Kromě toho si Software může vyhrazovat právo monitorovat komunikační prostředky jakéhokoli druhu (i) k uspokojení jakéhokoli zákona, předpisu nebo vládního požadavku, (ii) jsou-li tyto informace nezbytné nebo vhodné pro provoz Software nebo (iii) k ochraně práv nebo majetku Software nebo jiných osob. V souvislosti s potenciální prodejem nebo převodem veškerého zájmu Software a Software a dalších stránek vlastněných společností si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale nejen jména, adresních informací a dalších informací poskytnutých Softwarem) třetí straně, která (i) soustředí svůj podnik v komunikačních produktech nebo službách (ii) souhlasí s tím, že bude nástupcem zájmů Software pokud jde o zachování a ochranu informací shromážděných a udržovaných Softwarem a (iii) souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o ochraně soukromí.